Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

MZ: Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie w sprawie zakupu szczepionek przeciwko pneumokokom

Medexpress

Medexpress

Opublikowano 14 grudnia 2016 08:16

MZ: Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie w sprawie zakupu szczepionek przeciwko pneumokokom - Obrazek nagłówka
Fot. Jacek Sielski
Przypomnijmy, że dzieci urodzone po 1. stycznia będą objęte szczepieniami przeciwko pneumokokom.

Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła orzeczenie w sprawie odwołania wniesionego przez PGF URTICA sp. z o.o. w postępowaniu na zakup i dostawę szczepionki skoniugowanej przeciwko pneumokokom dla dzieci (znak: ZZP-277/16).

Krajowa Izba Odwoławcza orzekła, że odwołanie zostaje oddalone.

Ogłoszenie orzeczenia pozwala na zakończenie postępowania przetargowego. To oznacza, że – zgodnie z decyzją ministra zdrowia – dzieci poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciwko pneumokokom będą szczepione SYNFRORIX-em PCV10.

Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że umowa dotycząca zakupu szczepionek została już podpisana. 

Producent jest zobowiązany do 20 grudnia dostarczyć wszystkie zakupione szczepionki do Centralnej Bazy Rezerw Przeciwepidemicznych. Będą one z niej dystrybuowane do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, tak by podmioty lecznicze mogły bez przeszkód szczepić przeciwko pneumokokom wszystkie dzieci urodzone po 31 grudnia 2016 r.

Ministerstwo już kilkakrotnie tłumaczyło się z zakupu szczepionek przeciwko pneumokokom i odpierało zarzuty, że przetarg na szczepionki przeciwko pneumokokom nie był ustawiony.

Dziennik "Fakt" informował:

"Jeden z koncernów starający się o wygraną w przetargu wysłał do resortu Konstantego Radziwiłła (58 l.) zapytanie, czy można by przyjąć, że mamy w Polsce stan klęski żywiołowej. A ministerstwo orzekło, że owszem! Czyżby władze chciały coś przed nami ukryć? Raczej nie. To po prostu jedyny sposób, by móc legalnie sprzedać w Polsce leki, których nie wyprodukowano na terenie Unii Europejskiej i które nie zostały dopuszczone na terenie Wspólnoty do obrotu. Jak ustaliliśmy, koncern starający się o tak szczególne traktowanie nie jest w stanie wyprodukować w przewidzianym terminie 1,2 mln zamawianych szczepionek. Dlatego chce je sprowadzić z fabryki w Azji. Tyle że zgodnie z prawem szczepionki te musiałyby przejść pełną procedurę rejestracji i badań czy są bezpieczne. A tak koncern ich uniknie" - napisał "Fakt".

Dziennik poinformował również, że koncern finansował przez wiele lat wiceministra Krzysztofa Łandę.  "O ile fakt objęcia szczepieniami wszystkich dzieci trzeba ocenić pozytywnie, to w normalnych okolicznościach za taki przetarg Łanda już byłby wyrzucony – mówi nam nasz rozmówca z Ministerstwa Zdrowia" - pisze "Fakt.

Głos w sprawie zabrało Ministerstwo Zdrowia, które twierdziło, że przetarg na szczepionki przeciwko pneumokokom odbywa się zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Jednocześnie resort zdrowia zapewnił, że wiceminister Krzysztof Łanda nie jest w żaden sposób związany z tą sprawą.

Dlaczego dopuszczono, żeby szczepionki pochodziły z Azji?

"Zakład zamówień publicznych prowadzi przetarg w trybie nadzwyczajnym, ponieważ szczepionki muszą zostać zakupione do końca 2016 r. Aby od 1 stycznia 2017 r. nowo narodzone dzieci mogły być szczepione przeciwko pneumokokom, szczepionki muszą znaleźć się na czas w Centralnej Bazie Rezerw w Porębach. Następnie muszą zostać przekazane do wszystkich powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w całym kraju, aby placówki, zatrudniające lekarzy wykonujących szczepienia mogły odebrać szczepionki i zaszczepić dzieci w terminie. W związku z tym zgodziliśmy się na zakup szczepionek w opakowaniach obcojęzycznych, pod warunkiem, że  wykonawca uzupełni każde opakowanie o ulotkę przetłumaczoną na język polski. Wyrażenie zgody w żaden sposób nie rozstrzyga o wyniku przetargu" - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Zakażenia wywoływane przez Streptococcus pneumoniae (dwoinka zapalenia płuc, pneumokok) są jedną z głównych przyczyn zachorowalności i śmiertelności na świecie. Najwięcej zachorowań i zgonów występuje wśród dzieci poniżej 2. roku życia oraz wśród osób powyżej 65. roku życia. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że w roku 2008 drobnoustrój ten odpowiadał za blisko pół miliona zgonów dzieci poniżej 5. roku życia.

Pneumokoki wywołują najczęściej zapalenie ucha środkowego, zatok, oskrzeli lub zapalenie płuc przebiegające bez bakteriemii (tj. zakażenia krwi bakteriami). Najgroźniejsza jest jednak występująca inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP), która może przybierać postać: zapalenia płuc z bakteriemią, posocznicy i zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (ZOMR).

Z danych zawartych w raporcie „Szczepienia ochronne przeciwko Streptococcus pneumoniae u dzieci”, który został zaprezentowany 17 marca 2016 r. podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki, wynika, że obecnie aż 19 krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcaria i Norwegia finansują populacyjne programy szczepień przeciwko pneumokokom u dzieci.

W Polsce w ramach Programu Szczepień Ochronnych szczepienia te są zapewnione jedynie wcześniakom i dzieciom z grup ryzyka. Część dzieci jest szczepiona w ramach programów finansowanych przez samorządy, ale w większości przypadków finansują je sami rodzice (na co wydają rocznie ok. 65 mln zł). W lutym br. pojawiła się jednak w Polsce szansa na przełom – ukazał się projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia, który zakłada wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciw pneumokokom dla wszystkich dzieci od 2. miesiąca do 19. roku życia. Wszedłby on w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Na rynku są obecnie dostępne dwie szczepionki skoniugowane przeciwko penumokokom – szczepionka 10-walentna (PCV10) oraz 13-walentna (PCV13). Pierwsza zapewnia ochronę przeciwko 10 serotypom pneumokoków, druga – odpowiednio przeciwko 13 serotypom tych bakterii, najczęściej wywołującym IChP.

Z monitoringu prowadzonego przez Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN) wynika, że w 2014 roku 42 proc. wykrytych serotypów pneumokoków u pacjentów ze wszystkich grup wiekowych znajdowało się w szczepionce PCV10 i 68,5 proc. w szczepionce PCV13. Biorąc pod uwagę przypadki śmiertelne u dzieci poniżej 5. roku życia odsetki te wyniosły w latach 2011-2013 odpowiednio 66,7 proc. i 83,3 proc..Oznacza to, że PCV13 zapewnia polskiej populacji dzieci najszerszą ochronę. Dlatego autorzy raportu rekomendują szczepionkę PCV13 do realizacji powszechnych szczepień ochronnych w obowiązkowym Programie Szczepień Ochronnych u dzieci w Polsce.

Źródło: MZ/Medexpress.pl