Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

NFZ: kto i ile pieniędzy dostanie na walkę z koronawirusem?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 9 marca 2020 09:08

NFZ: kto i ile pieniędzy dostanie na walkę z koronawirusem? - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock / Getty Images
NFZ opublikował zarządzenie dot. zasad finansowania świadczeń medycznych związanych z zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa.

Ósmego marca prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzenie precyzuje sposób i tryb sprawozdawania udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto reguluje warunki rozliczania tych świadczeń, wskazując produkty rozliczeniowe i przypisane do nich stawki finansowe:

  • opłata ryczałtowa za gotowość
  • opłata za transport
  • cena za pobyt pacjenta poddanego kwarantannie
  • ceny za hospitalizację pacjenta chorego na COVID-19 (oddział szpitalny lub OAiIT).

W przypadku opłaty ryczałtowej za gotowość do udzielania świadczeń (kod produktu 99.01I.0002), z uwagi na jej zindywidualizowany charakter, wartość określana będzie odrębnie dla każdego podmiotu przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ, przy uwzględnieniu realizacji świadczeń w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Ma to zagwarantować możliwość zapewnienia podmiotowi udzielającemu świadczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa, środków finansowych na poziomie porównywalnym do uzyskiwanych aktualnie na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. To mechanizm kompensacji utraconych przychodów w związku z wykonywaniem zadań powierzonych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

Zobacz także