Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

NFZ: Większe wyceny w AOS

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 25 listopada 2021 10:54

NFZ: Większe wyceny w AOS - Obrazek nagłówka
Opublikowano Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.


Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem polegają na podniesieniu współczynnika stosowanego przy rozliczaniu porad pierwszorazowych udzielanych świadczeniobiorcom powyżej 18. roku życia, wykonywanych w poradniach specjalistycznych następujących specjalności: alergologia, endokrynologia, kardiologia i neurologia do wysokości 1,8.
Powyższe zmiany wprowadzone zostały w celu zwiększenia liczby nowych pacjentów, którzy będą szybko przyjmowani i diagnozowani w trybie ambulatoryjnym, co powinno skrócić czas oczekiwania na poradę specjalistyczną. Utrzymano jednocześnie pozostałe zasady rozliczania porad pierwszorazowych.
Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych nie wcześniej niż od dnia 1 listopada 2021 r.
Szacowane skutki finansowe modyfikacji wdrożonych w niniejszym zarządzeniu określono w wysokości ok. 42 917 502 zł, w tym:
− w roku 2021 (od listopada) ok. 6 131 072 zł,
− w roku 2022 (12 m-cy) ok. 36 786 430 zł.
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020 r. poz. 320, z późn. zm.), został przedstawiony do konsultacji zewnętrznych.
W ramach konsultacji 8 podmiotów wyraziło opinię, natomiast 6 z nich zgłosiło uwagi do projektu zarządzenia. Świadczeniodawcy wnioskowali o modyfikację wyceny wszystkich świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz o objęcie przedmiotowym współczynnikiem również innych zakresów. Zgłoszone uwagi nie zostały uwzględnione, ponieważ wykraczają poza zakres wprowadzanych zarządzeniem zmian.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

Zobacz także