Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
Konstanty Radziwiłł

Nikt nigdy nie zapowiadał, że pieniądze będą pochodzić z dodatkowych źródeł

MedExpress Team

Paweł Grzybowski

Opublikowano 14 września 2017 12:47

Nikt nigdy nie zapowiadał, że pieniądze będą pochodzić z dodatkowych źródeł - Obrazek nagłówka
Podczas konferencji prasowej minister zdrowia tłumaczył, ile i na jakie cele zostaną przeznaczone pieniądze w ramach tzw. specustawy.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawił dziś szczegóły dotyczące dodatkowych środków, które zasilą ochronę zdrowia jeszcze w tym roku.

„Spodziewamy się większej ilości pieniędzy w zdrowiu, a to jest coś niezwykle istotnego. Służba zdrowia w Polsce od bardzo dawna jest niedofinansowana i każde dodatkowe środki, które są do naszej dyspozycji, są potrzebne” – powiedział minister w kontekście specustawy. – „Jednak to tylko część środków, które w tym roku zostaną dodatkowo przeznaczone na służbę zdrowia”.

Tzw. specustawa, czyli projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej zakłada wzrost nakładów na ochronę zdrowia o 281,8 mln zł w tym:

- 63,8 mln zł – na zakup sprzętu w zakresie onkologii, pediatrii i chirurgii dla oddziałów klinicznych w szpitalach na bazie obcej oraz centrów onkologii,

- 60 mln zł – na zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów neonatologii III poziomu referencyjnego,

- od 12 do 24 mln zł – na zakup 16 dentobusów (po jednym dla każdego województwa w zależności od ceny dentobusu),

- 134 mln zł – na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.

12 września 2017 r. projekt został przyjęty przez Radę Ministrów i trafił do Sejmu.

Pozostałe dofinansowania

Niezależnie od specustawy 5 września 2017 r. minister zdrowia wystąpił do ministra rozwoju i finansów o zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia o 323,7 mln zł.
W najbliższych dniach minister zdrowia wystąpi też do ministra rozwoju i finansów z wnioskiem o zwiększenie środków w części 46 – Zdrowie na zakup sprzętu i aparatury medycznej z dziedzin pediatrii, onkologii i chirurgii dziecięcej, neonatologii dla oddziałów III poziomu referencyjnego.
Ministerstwo chce w ten sposób dofinansować szpitale kliniczne i instytuty badawcze (środki dla pozostałych szpitali w tym zakresie są przewidziane w specustawie). Obecnie wnioski z tych dziedzin są weryfikowane. Przewidywana przez MZ kwota dotacji to ok. 100 mln zł.

Dodatkowe pieniądze na szczepionki

MZ zapowiada, iż zwiększy też środki na zakup szczepionek do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych – o kwotę 96 mln zł. Zostaną one przeznaczone m.in. na zakup szczepionek przeciwko pneumokokom oraz dofinansować zakup czynników krzepnięcia w ramach realizacji Narodowego programu leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne na lata 2012-2018 – o kwotę 20 mln zł. W Ministerstwie Finansów jest procedowany wniosek o zwiększenie budżetu ministra zdrowia o te środki.

Dodatkowe środki dla szpitali
Trwają uzgodnienia dotyczące przekazania – jeszcze w 2017 r. – dodatkowych środków z budżetu państwa dla Narodowego Funduszu Zdrowia na sfinansowanie nadwykonań świadczeń opieki zdrowotnej (ok. 1–1,5 mld zł).

Minister Radziwiłł poinformował również, że ruszyła procedura uruchomienia funduszu zapasowego NFZ na  świadczenia – przede wszystkim w tych obszarach, w których kolejki są najdłuższe (np. operacje zaćmy, operacje wymiany stawu biodrowego). 

- Chcemy uruchomić ponad 760 mln zł jeszcze w tym roku – zapowiedział minister.

Zobacz także