Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Nowe ograniczenia dla fizjoterapeutów

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 1 kwietnia 2020 13:17

Nowe ograniczenia dla fizjoterapeutów - Obrazek nagłówka
KIF
31 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rozporządzenie utrzymuje ograniczenie w zakresie udzielania świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz wprowadza nowe czasowe ograniczenia m.in. wykonywania działalności leczniczej, w tym polegające na zaprzestaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej, zarówno w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (podmiotach leczniczych i praktykach zawodowych) komercyjnie, jak i związanych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Z zakazu wyłączone zostały przypadki, gdy:

  • zaprzestanie rehabilitacji groziłoby poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta;
  • świadczenia udzielane są za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
  • świadczenia udzielane są w ramach kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej;
  • dotyczy świadczeń stacjonarnych finansowanych ze środków publicznych udzielanych w ramach ciągłości i kontynuacji leczenia pacjentom przeniesionym bezpośrednio z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby (tj. oddziału zajmującego się leczeniem choroby będącej podstawą skierowania pacjenta do rehabilitacji stacjonarnej);
  • dotyczy to świadczeń rehabilitacji leczniczej udzielanych w warunkach stacjonarnych finansowanych ze środków publicznych rozpoczętych najpóźniej w dniu 1 kwietnia 2020 r., do dnia zakończenia udzielania tych świadczeń (świadczenia stacjonarne rozpoczęte najpóźniej w dniu 1 kwietnia 2020 r. mogą być kontynuowane na dotychczasowych zasadach i nie stosuje się do nich warunku przeniesienia bezpośrednio z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby).

Zatem rozporządzenie nakazuje zaprzestanie prowadzenia świadczeń rehabilitacyjnych (realizowanych w trybie ambulatoryjnym, domowym, dziennym i stacjonarnym) udzielanych bezpośrednio, z wyłączeniem sytuacji, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana z uwagi na stan zdrowia pacjenta. Alternatywą ma być udzielanie świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Zdaniem KIF szczególną uwagę należy zwrócić na wyłączenie związane z udzielaniem świadczeń w sytuacjach, gdy zaprzestanie rehabilitacji może grozić poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.

Z uwagi, iż przepisy nie precyzują, co oznacza przesłanka „poważnego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta” w ocenie KIF przyjąć należy, że chodzi tu o każdą sytuację ocenioną indywidualnie przez osobę wykonującą zawód medyczny (fizjoterapeutę) na podstawie wskazań aktualnej wiedzy medycznej jako mającą bezpośredni wpływ na możliwość powrotu pacjenta do zdrowia czy prowadzenia dalszego leczenia.

Więcej: TU

Rozporządzenie: TU

Źródło: KIF

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także