Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

NRL o oświadczeniach konsultantów

MedExpress Team

Katarzyna Wróblewska

Opublikowano 25 sierpnia 2014 10:11

NRL o oświadczeniach konsultantów - Obrazek nagłówka
Prezydium NRL przedstawiło stanowisko w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia. Jakie błędy wskazuje Rada?
[caption id="attachment_44479" align="alignnone" width="296"]NIL NIL[/caption]

Prezydium NRL przedstawiło stanowisko w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia. Jakie błędy wskazuje Rada?

Zdaniem NRL wiele zapisów w oświadczeniu jest nieprecyzyjnych, co może utrudniać wypełnienie oświadczenia. Rozporządzenie nakłada też na konsultantów niemożliwe do realizacji obowiązki.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia, przedstawia stanowisko, w którym wskazuje m.in. na to, że projektowane  wzory oświadczeń składanych przez konsultantów zawierają odwołanie do szeregu pojęć mających znaczenie prawne (przykładowo „działalność lecznicza”, „działalność ubezpieczeniowa”, „import równoległy produktu leczniczego”).   Pojęcia tego rodzaju powinny być podawane wraz ze wskazaniem przepisu zawierającego definicję takiego pojęcia w sposób, w jaki zostało to zrobione w załączniku nr 1 pkt. 14. W ocenie Prezydium rozporządzenie powinno doprecyzowywać zapisy zawarte w ustawie z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia, a nie jedynie wiernie kopiować.

Główne zarzuty NRL to nieprecyzyjność. Projekt rozporządzenia np. nie wskazuje, czy w zakresie, w jakim pytania dotyczą przedsiębiorców, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji dotyczą one wyłącznie podmiotów polskich czy również zagranicznych. Posłużono się określeniem „posiadania udziałów w spółdzielni”, tymczasem w przypadku spółdzielni przepisy mówią o członkostwie, a nie o posiadaniu udziałów. Zaproponowany zapis jest zatem nieprecyzyjny i osoba składająca oświadczenie może mieć trudność w jego wypełnieniu.

Poważne wątpliwości NRL rodzi nałożenie na konsultanta obowiązku złożenia oświadczenia czy podmiot, w którym wykonuje on działalność zarobkową ma udziały lub akcje w innym podmiocie wykonującym działalność wymienioną w pkt. 1-6 załącznika. Często pracownik albo zleceniobiorca nie ma wiedzy, czy jego pracodawca posiada udziały lub akcje w innym podmiocie, danych tych nie można zweryfikować także za pomocą Rejestru  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, który nie zawiera danych akcjonariuszy, a dane udziałowców ogranicza tylko do tych posiadających ponad 10  proc. udziałów. Wobec tego oczekiwanie od konsultanta oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej jest niezasadne.

Stanowisko NRL: TU

Źródło: nil.org.pl

Czytaj także: Pacjenci chwalą Ministerstwo. Za co?

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także