Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Porozumienie nie kończy problemów w ochronie zdrowia

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 12 lutego 2018 14:32

Porozumienie nie kończy problemów w ochronie zdrowia - Obrazek nagłówka
Fot. Medexpress.TV
Podpisanie przez ministra zdrowia porozumienia z rezydentami nie kończy problemów w ochronie zdrowia. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz przypomina, że postulaty samorządu lekarskiego nadal są aktualne.

Postulaty samorządu lekarskiego w świetle porozumienia MZ i PR OZZL

- wzrostu nakładów na ochronę zdrowia, wyrażony m.in. w Apelu Nr 10/17/VII
Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 10 listopada 2017 r. do Prezesa Rady Ministrów,

- minimalnego wynagrodzenia lekarzy, wyrażony m.in. w Apelu nr 7 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 roku w sprawie minimalnego wynagrodzenia dla lekarza i lekarza dentysty,

- limitów przyjęć na studia medyczne, wyrażony w m.in. w Stanowisku Nr 26/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny,

- ograniczenia przez lekarzy gotowości do świadczenia pracy i wykonywania świadczeń zdrowotnych do 48 godzin tygodniowo, wyrażony w Apelu Nr 9/17/IIV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 27 października 2017 r.,

- łączenia dyżurów medycznych w ramach różnych komórek organizacyjnych szpitala, wyrażony w Stanowisku Nr 81/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego,

- zagwarantowania lekarzom możliwości realizacji ustawowego obowiązku doskonalenia ustawicznego w ramach płatnego urlopu szkoleniowego, wyrażony w Apelu Nr 12/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie kierunków zmian systemu opieki zdrowotnej, zasad wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz kształcenia przed i podyplomowego w tych zawodach,

- dookreślenia koszyka świadczeń gwarantowanych, wyrażony m.in. w Apelu nr 2 VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy * z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie analizy kosztów świadczeń opieki zdrowotnej,

- wprowadzenia kryteriów jakościowych, wyrażony w Stanowisku Nr 17/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie projektu założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjentów,

- zdjęcia z lekarzy i lekarzy dentystów obowiązku określenia na recepcie poziomu odpłatności leku, wyrażony m.in. w Apelu Nr 9 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 roku.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Apel nr 2 VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie analizy kosztów świadczeń opieki zdrowotnej

Do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
W oparciu o ustawę z dnia 17 maja 1989 r o izbach lekarskich (art. 4.1. i art. 4.2) VIII Krajowy Zjazd Lekarzy będący najwyższą władzą samorządu lekarzy apeluje do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o pilne przedstawienie Naczelnej Radzie Lekarskiej analizy kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz sposobu wyceny świadczeń będących podstawą do zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w ramach konkursu ofert na 2006 rok.

Analiza kosztów świadczeń oraz sposób wyceny powinna obejmować:
1. Wartości punktu w poszczególnych katalogach w zależności od województwa .
2. Wartości punktu w odniesieniu do tych samych procedur realizowanych przez wszystkie podmioty świadczące usługi dla każdego z województw.
3. Sposobu naliczania kosztów pracy w wartości punktu.
4. Sposobu naliczania kosztów materiałowych , amortyzacji i sterylizacji sprzętu w wartości punktu dla procedur usprzętowionych.

VIII Krajowy Zjazd Lekarzy przekazuje niniejszy apel do wiadomości Najwyższej Izby Kontroli.

________________________________________________________________________________

źródło: NIL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Najciekawsze oferty pracy (przewiń)

Zobacz także