Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Pracodawcy RP apelują do MRPiPS i MZ o ułatwienia w zakresie medycyny pracy

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 18 marca 2020 14:52

Pracodawcy RP apelują do MRPiPS i MZ o ułatwienia w zakresie medycyny pracy - Obrazek nagłówka
pracodawcyrp.pl

Pani

Marlena Maląg

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Pan

Prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski

Minister Zdrowia

w nawiązaniu do poprzedniej naszej korespondencji kierowanej do Pana Ministra Zdrowia, jak również w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z postępującymi w Polsce zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2, zwracam się z uprzejmą prośbą o jak najszybsze wdrożenie rozwiązań w obszarze medycyny pracy, które zapewnią bezpieczeństwo zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Na chwilę obecną właściwym rozwiązaniem wydaje się być zawieszenie orzekania i/lub wydłużenie ważności orzeczeń, przy uwzględnieniu oczywiście specyfiki zarówno badań wstępnych, jak i okresowych.

Docierają do nas sygnały o obawach pracodawców i pracowników, związanych z kontaktami z ośrodkami leczniczymi w kontekście innym, niż zaspokojenie potrzeby zdrowotnej. Z drugiej strony, szybko narasta problem w postaci niedostępności tych lekarzy orzeczników, głównie z dominujących w tej grupie specjalistów dojrzałych grup wiekowych, którzy zawieszają swoją działalność z obawy przed konsekwencjami ewentualnego zakażenia SARS-CoV-2.

Jeśli więc pracownik odmawia wykonania badań profilaktycznych, zgodnie z kodeksem pracy pracodawca nie ma prawa dopuścić go do wykonywania obowiązków służbowych, co skutkuje ryzykiem utraty pracownika lub postępowaniem niezgodnym z przepisami w sytuacji gdy dopuści takiego pracownika do pracy bez ważnego orzeczenia lekarskiego. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, że ryzyko zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 zdrowego pracownika w trakcie badań medycyny pracy od innego pacjenta, przebywającego w tym samym czasie w placówce medycznej, jest tak samo duże jak ryzyko zakażenia personelu medycznego.

Z uwagi na trudną sytuację, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy, zastosowanie powyższych rozwiązań jest konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno pracodawcom i pracownikom, jak i personelowi medycznemu. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom obu stron, postulujemy o możliwie jak najszybsze wprowadzenie wspomnianych możliwości.

Wiceprezydent Pracodawców RP

Dr Andrzej Mądrala

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także