Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie
banner

Pracodawcy RP pozytywnie o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 28 lipca 2022 11:25

Pracodawcy RP pozytywnie o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Pracodawcy RP, jako organizacja biorąca aktywny udział w pracach nad nowelizacją ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, doceniają i jednocześniewyrażają podziękowanie za wkład pracy włożony w tworzenie nowych regulacji systemowych.

Na szczególną uwagę zasługuje m.in. obecnie przyjęta przez Ministerstwo Zdrowia rekomendacja w sprawie zmiany sposobu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Dzięki tym rozwiązaniom świadczeniodawcy mogą skutecznie wypełnić zapisy wskazanej ustawy, przeznaczając środki na długo oczekiwane i w pełni zasłużone podwyżki dla pracowników podmiotów leczniczych.

Pracodawcy RP w swojej strukturze zrzeszają organizacje skupiające największą liczbę podmiotów leczniczych. Mają nadzieję, że wszystkie zidentyfikowane na tym etapie problemy i nieprawidłowości – zarówno natury formalno-prawnej, jak i interpretacyjnej – związane z przedmiotowym dokumentem będą na bieżąco omawiane oraz rozwiązywane.

Jesteśmy przekonani, że w ramach cyklicznych spotkań Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia będziemy w stanie wspólnie z pomocą wszystkich partnerów wypracować stosowną ścieżkę postępowania - podkreślają Pracodawcy RP.

Podkreślają, że są w stałym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia, jak również Narodowym Funduszem Zdrowia i deklarują niezmienne wsparcie dla dalszych działań nad rozwojem skutecznego systemu ochrony zdrowia, który dbałość o jakość leczenia i dobro pacjenta stawia zawsze na pierwszym miejscu.

Źródło: Pracodawcy.pl

Zobacz także