Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Rozporządzenie w sprawie dodatków dla ratowników opublikowane w Dzienniku Ustaw

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 9 stycznia 2019 08:01

Rozporządzenie w sprawie dodatków dla ratowników opublikowane w Dzienniku Ustaw - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock / Getty Images

8 stycznia w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W związku z zawarciem w dniu 24 września 2018 r. w Warszawie porozumienia pomiędzy ministrem zdrowia a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność” dotyczącym wprowadzenia średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu dla: ratownika medycznego wykonującego ten zawód w zespole ratownictwa medycznego oraz w lecznictwie szpitalnym, dyspozytora medycznego, pielęgniarki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, wykonującej zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy, nastąpiła konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.).
W przypadku ratowników i dyspozytorów medycznych w pozaszpitalnym systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, wprowadzony dodatek w wysokości 1200 zł, uwzględnia dodatkowe 400 zł brutto do kwot przekazanych dotychczas, tj. od dnia 1 lipca 2017 r. kwoty 400 zł i od dnia 1 stycznia 2018 r. kolejnej kwoty 400 zł.

Zgodnie z wyżej wymienionym porozumieniem, Minister Zdrowia dokona nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w celu zapewnienia:
1) ratownikom medycznym w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne;
2) ratownikom medycznym oraz dyspozytorom medycznym w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
3) ratownikom medycznym oraz pielęgniarkom systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy, średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu.

Dz.U.: TU

Źródło: Dz.U.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.