Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Skąd wziąć asystentów medycznych? Jest proste rozwiązanie

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 29 maja 2018 10:01

Skąd wziąć asystentów medycznych? Jest proste rozwiązanie - Obrazek nagłówka
Fot. MedExpress TV
Dr Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH wskazuje kto mógłby wspierać lekarzy.

W nawiązaniu do wątpliwości zgłaszanych przez Pana Prezesa Jacka Krajewskiego wobec braku wykwalifikowanego personelu, który mógłby przejąć funkcje wspierające lekarzy w procesach administracyjnych, chciałbym wskazać potencjalne rozwiązanie. Rozwiązanie, które nie wymaga przenoszenia kompetencji administracyjnych dodatkowo na pracowników medycznych prowadzących bezpośrednio proces opieki nad indywidualnym pacjentem. Takich specjalistów w każdej grupie zawodowej mamy w Polsce za mało i ich kompetencje są nie do zastąpienia.


Zwracam uwagę na fakt, iż od blisko 20 lat uniwersytety medyczne w Polsce kształcą studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne. Absolwenci są przygotowani do pełnienia funkcji administracyjnych w systemie, prowadzenia edukacji zdrowotnej pacjentów, gromadzenia i analizowania danych epidemiologicznych niezbędnych do planowania i oceny skuteczności działań prewencyjnych. To obecnie, według szacunków NIZP-PZH, ponad 10 tys. absolwentów, którzy zapewne wymagają dodatkowego kierunkowego szkolenia w zakresie ochrony dokumentacji medycznej i terminologii medycznej, ale zbudowanie i certyfikowanie tej umiejętności będzie znacznie szybsze niż tworzenie nowego kierunku studiów dla asystentów medycznych.
Dotychczas zasoby absolwentów kierunku zdrowie publiczne w Polsce, w przeciwieństwie do innych państw UE, nie były wystarczająco wykorzystane. W obliczu braku kadr medycznych, absolwent tego zdrowie publiczne staje się idealnym kandydatem do wsparcia lekarzy, w szczególności lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w koordynowaniu opieki nad pacjentem.
Od grudnia 2017 roku w NIZP-PZH prowadzimy intensywne działania zmierzające do profesjonalizacji zdrowia publicznego w Polsce. Współpracujemy z Biurem Regionalnym WHO w Europie, którego pracownicy aktywnie nam doradzają jak zrobić to skutecznie. W Instytucie działa już Rada Współpracy i Rozwoju Kadr. Zasiadają w niej przedstawiciele wydziałów uczelni medycznych kształcących na kierunku zdrowie publiczne. Członkami Rady są także przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Zdrowia Publicznego (ASPHER) oraz głównych pracodawców sektora publicznego – MZ, NFZ, GIS, AOTMiT. Celem prac Rady jest określenie oczekiwanych kompetencji zawodowych i standaryzacja procesu kształcenia. Opracowany zostanie także model egzaminu centralnego, certyfikującego kompetencje absolwentów z wszystkich uczelni w Polsce.

W NIZP-PZH finalizujemy również prace nad dobrowolnym Rejestrem Absolwentów Zdrowia Publicznego, który zostanie uruchomiony do września 2018 roku. Informacje o rejestrze będą dystrybuowane do absolwentów przez uczelnie oraz Biura Karier. Dzięki temu narzędziu uzyskamy informację systemową na temat liczby absolwentów oraz ich dystrybucji geograficznej, a także aktualnego zatrudnienia. Będzie to niezbędne narzędzie do planowania zadań dla absolwentów na szczeblu systemowym.

W ramach projektu Instytutu Badań Edukacyjnych do października 2018 roku powstanie koordynowana przez NIZP-PZH Sektorowa Rama Kwalifikacji w Zdrowiu Publicznym. Jej nieodzownym elementem będą umiejętności wspierania administracyjnego innych pracowników medycznych.

Podsumowując – powstaje właśnie mechanizm pozwalający na określenie roli absolwentów kierunku zdrowie publiczne w systemie ochrony zdrowia. Dzięki współpracy między kluczowymi podmiotami możemy określić ścieżkę kompetencyjną w zakresie administracji medycznej, zaplanować i wdrożyć szkolenia dokształcające. Warto korzystać z potencjału, który powstał dzięki zaangażowaniu środków publicznych oraz wspólnego wysiłku pracowników naukowych i samych studentów. Powierzenie im realizacji tak istotnej roli wspierania niezbędnych w ochronie zdrowia procesów będzie spełnieniem marzeń zawodowych wielu z nich.

Grzegorz Juszczyk
Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Najciekawsze oferty pracy (przewiń)