Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Szpitale psychiatryczne w czasie pandemii. Co zaleca RPP?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 8 kwietnia 2020 08:56

Szpitale psychiatryczne w czasie pandemii. Co zaleca RPP? - Obrazek nagłówka
Fot. MedExpress TV

W związku z obecną sytuacją epidemiczną Rzecznik Praw Pacjenta stale monitoruje sytuację w szpitalach psychiatrycznych i placówkach leczenia uzależnień i analizuje pojawiające się trudności i sposoby ich rozwiązywania. Podmioty lecznicze wprowadzają różne rozwiązania, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Decyzję o ich zakresie zawsze podejmuje kierownik placówki medycznej. Na podstawie zebranych informacji oraz analiz Rzecznik przekazał kierownikom szpitali psychiatrycznych kilka praktycznych porad:

współpraca szpitali z sądami

Sprawy dotyczące przyjęcia do szpitala psychiatrycznego oraz wypisania z niego, prowadzone na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego należą do spraw pilnych. Ponadto sprawami pilnymi są sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający, w tym w formie pobytu w szpitalu psychiatrycznym (oddziały o podstawowym, wzmocnionym i maksymalnym stopniu zabezpieczenia) oraz sprawy wynikające z ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, na mocy której funkcjonuje Krajowy Ośrodek Zapobiegania zaburzeniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Tego typu sprawy będą prowadzone na bieżąco, będą przeprowadzane rozprawy. W kontaktach z sądami większości szpitali zaleca się wybieranie bezpiecznego i skutecznego rozwiązania. Większość szpitali decyduje się na komunikację zdalną – najczęściej za pomocą telekonferencji. Dokumenty przesyłane są drogą elektroniczną lub faksem, w niektórych podmiotach raz w tygodniu wysyła się korespondencję pocztą.

przekazywanie paczek od rodzin dla pacjentów

Zakaz odwiedzin wprowadzony w związku z epidemią pozbawił pacjentów kontaktu z bliskimi. Jedną z możliwości podtrzymania relacji z rodziną są paczki, które niejednokrotnie zawierają rzeczy osobiste. Szpitale, nie chcąc ograniczać całkowicie możliwości przekazywania paczek,, wprowadzają różne rozwiązania w tym zakresie, m.in. zostawianie przekazywanych rzeczy w osobnym pomieszczeniu na kwarantannę, przekazywanie paczek przez wyznaczonego pracownika szpitala czy wyznaczanie jednego dnia w tygodniu w którym paczki mogą być przekazywane. Inną formą wsparcia pacjentów może być zorganizowanie sklepu obwoźnego czy wyznaczenie jednej osoby z personelu do robienia drobnych zakupów lub zorganizowanie dla pacjentów dodatkowego posiłku w godzinach wieczornych.

zagwarantowania niezbędnego sprzętu oraz środków ochrony osobistej

W związku z występującymi brakami w środkach ochronnych kierownicy szpitali mogą zwrócić się do wojewodów o przesunięcie niezbędnych środków pieniężnych na zakup najpotrzebniejszych środków ochronnych. Minister Zdrowia wprowadził specjalną platformę https://platformazakupowa.pl/pn/mz, na której można przeglądać oraz wybierać oferty od wykonawców na wyroby medyczne czy środki ochrony indywidualnej. W niektórych szpitalach pacjenci w ramach terapii zajęciowej szyją maseczki ochronne. Skorzystać też można z pomocy organizowanej na stronie www.wsparciedlaszpitala.pl

wstrzymanie przez podmioty lecznicze przyjęć planowych

Mimo zapewnienia konsultacji drogą środków elektronicznych, to duża część pacjentów wymaga pomocy całodobowej. Niektóre podmioty lecznicze znalazły rozwiązanie umożliwiające przyjęcia w ograniczonym stopniu, np. poprzez wprowadzenie przyjęć poprzedzonych 14- dniową kwarantanną na oddziale obserwacyjnym.

informacja dla pacjentów wypisywanych ze szpitala

Przygotowaliśmy także ulotkę dla pacjentów wypisywanych ze szpitala. Znajdują się na niej informacje o instytucjach, które udzielają wsparcia psychicznego, gdy ktoś jest w domu lub odbywa kwarantannę, a doświadcza niepokoju, potrzebuje wsparcia i rozmowy.

Każda metoda dąży do tego, aby przy zachowaniu niezbędnego bezpieczeństwa, zminimalizować jednocześnie niedogodności pacjentów związane z leczeniem w szpitalu.

Rzecznik Praw Pacjenta jest świadomy, że czas pandemii koronawirusa jest okresem trudnym zarówno dla pacjentów, jak i podmiotów leczniczych. W swoim piśmie, Rzecznik zwraca się z prośbą o zminimalizowanie uciążliwości pobytu w szpitalu w tym trudnym czasie oraz zrozumienie dla podejmowanych przez kierowników placówek decyzji . Jesteśmy przekonani, że możliwe jest znalezienie optymalnego rozwiązania, dla dobra tej szczególnej grupy pacjentów jak i opiekujących się nimi pracowników personelu medycznego. Bartłomiej Chmielowiec dziękuje kierownikom i personelowi szpitali psychiatrycznych oraz placówkom leczenia uzależnień za opiekę nad pacjentami.

Pacjenci są wspierani także przez Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala psychiatrycznego, a szczegółowe informacje o organizacji ich pracy można znaleźć tutaj:

https://www.gov.pl/web/rpp/praca-rzecznikow-praw-pacjenta-szpitala-psychiatrycznego-w-okresie-zagrozenia-epidemicznego

Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także