Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Ustawa o zawodzie farmaceuty nie może czekać

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 4 lipca 2019 13:46

Ustawa o zawodzie farmaceuty nie może czekać  - Obrazek nagłówka
Fot. MedExpress TV
34 tys. farmaceutów apeluje o przyśpieszenie prac nad ustawą o zawodzie farmaceuty.
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska - Rutkowska wystosowała list do Ministerstwa Zdrowia w imieniu farmaceutów z całej Polsce odnośnie prac nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty, która wciąż nie została uregulowana.
Nad projektem pracował powołany w 2016 r. przez ówczesnego ministra zdrowia zespół ds. opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Zaangażowani w zespół ds. projektu ustawy o zawodzie farmaceuty byli: minister Konstanty Radziwiłł, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Łanda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marcin Czech oraz szereg innych wybitnych ekspertów reprezentujących praktycznie wszystkie środowiska oraz obszary polskiej farmacji.
Pojawiła się realna szansa na powstanie najbardziej wyczekiwanej regulacji względem farmaceutów.
Z treści listu wynika, że:
Prace nad ustawą zostały zakończone w połowie stycznia, zespół przekazał obecnemu ministrowi zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu gotowy do dalszego procedowania projekt regulacji.
Projekt do dziś nie znalazł się w wykazie Rządowego Centrum Legislacji, co uniemożliwia uruchomienie następnego etapu – konsultacji społecznych. Etap był wciąż przekładany, co spowodowało blisko półroczne opóźnienie.
W dalszym ciągu podkreślana jest rola farmaceutów w przestrzeni publicznej i świadczą o tym, chociażby wnioski płynące z debaty: „Wspólnie dla Zdrowia”– wydarzenia powstałego z inicjatywy i na wniosek obecnego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.
Rola farmaceutów została wyodrębniona w rządowym dokumencie: „Polityka Lekowa Państwa 2018 - 2022”, opracowanym przez ówczesnego podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Marcina Czecha, a następnie przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 7 grudnia 2018 r.
Przygotowany projekt ustawy wnosi szereg istotnych rozwiązań do systemu ochrony zdrowia, oprócz określenia precyzyjnych obowiązków oraz uprawnień farmaceutów. Tworzy ramy umożliwiające wprowadzenie do polskich aptek usług z obszaru opieki farmaceutycznej. W opinii samorządu aptekarskiego te usługi powinny być wdrożone, ponieważ rozwiązałyby problemy z lekami i przeciążeniami systemowymi. Posługując się przykładem z europejskich aptek - tam zainwestowanie 1 euro w opiekę farmaceutyczną dostarcza systemowi ochrony zdrowia oszczędności rzędu 4 - 5 euro.
Regulacje mają się odnosić również do samodzielnej pracy ponad 5 tys. farmaceutów, których prawa zostały ograniczone. Problem ten znacznie utrudni pacjentom dostęp do lekarstw, z powodu zredukowania czasu pracy aptek odpowiednio do farmaceutów posiadających adekwatny staż pracy. Co więcej, może również wpłynąć na pełnienie dyżurów w dni świąteczne.
Zapewniono samorząd aptekarski, że projekt ustawy o zawodzie farmaceuty będzie w najbliższym czasie procedowany, jednakże do dziś projekt nie uzyskał wpisu do prac legislacyjnych.
Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na apel prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej wskazało, że departament przygotował projekt odnośnie nowelizacji przedmiotowego przepisu art. 92 ustawy o Prawie farmaceutycznym z dnia 6 września 2001 roku.
Przepis wskazuje, że w godzinach pracy apteki powinien być w niej obecny farmaceuta, ale nie farmaceuta z uprawnieniami kierownika, jak wynika z obecnie sformułowanego przepisu. Ta nowelizacja zostanie włączona do najnowszego, rządowego projektu aktu normatywnego, który zakresem obejmie wspomnianą powyżej ustawę (prawdopodobnie będzie to projekt ustawy o zawodzie farmaceuty).
Źródło: NIA

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także