Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Zmiana planu finansowego NFZ. Jest zarządzenie

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 10 lutego 2020 13:50

Zmiana planu finansowego NFZ. Jest zarządzenie - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Opublikowano Zarządzenie w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok.
Zwiększenie planowanych na 2020 rok kosztów świadczeń opieki zdrowotnej
w oddziałach wojewódzkich Funduszu pozwoli na zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych w celu wdrożenia od dnia 1 kwietnia 2020 r. nowego modelu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży określonego w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1640).
Podział pomiędzy poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ środków finansowych przeznaczonych na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień dla dzieci
i młodzieży w odniesieniu do środków przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane na:
- I poziomie referencyjnym został oparty zadeklarowanej przez poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ wartości postępowań w sprawie zawarcia umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
- II i III poziomie referencyjnym został oparty na algorytmie podziału środków ustalonym na potrzeby planu finansowego na rok 2020.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ