Małgorzata Gałązka-Sobotka: Opieka zdrowotna musi być oparta na wartościach

Fot. MedExpress TV
O to, czym jest wartość w ochronie zdrowia, zapytaliśmy dr n. ekon. Małgorzatę Gałązkę-Sobotkę, dyrektor Center of Value Based Healthcare Uczelni Łazarskiego.
Wojciech Laska 2020-02-04 15:42

Małgorzata Gałązka-Sobotka: O modelu Value Based Healthcare mówi się w kontekście reformy sytemu ochrony zdrowia. Michael Porter twórca tej metody używa słowa transformacja. To jest transformacja zasobów, struktury, procesów i postaw, a może przede wszystkim postaw i kultury organizacyjnej, kultury systemu ochrony zdrowia, w którym podstawową wartością nie są pieniądze, ale to co za nie możemy kupić. Podstawową wartością nie jest satysfakcja i bezpieczeństwo świadczeniodawców, ale bezpieczeństwo i satysfakcja klientów tych świadczeniodawców. To, że podstawową wartością nie jest to ile wydajemy na ochronę zdrowia, ale ile zyskujemy dzięki temu, że inwestujemy w ochronę zdrowia. My przez tę transformację przechodzimy. Ten proces już się toczy. Zmienił się przez ostatnie dwa lata nasz język. Pojawiły się nowe pojęcia i perspektywy, które wydają się potwierdzać, że chcemy absolutnie pójść tą drogą, że nie odrzucamy tej koncepcji. Zainteresowanie konferencjami i seminariami na ten temat wskazuje na to, że my czujemy, że chyba żadnego alternatywnego na to konceptu nie mamy. Jest już wiele międzynarodowych praktyk. To nie jest dyskusja o jakimś akademickim modelu. My mówimy o praktykach, których doświadczyli już nasi koledzy w innych, bardziej dojrzałych systemach ochrony zdrowia. I my obserwując te praktyki, ucząc się od tych, którzy są już ciut dalej przed nami, wdrażamy te rozwiązania. I mamy ich w Polsce już dosyć dużo, nakierowanych na wartość zdrowotną np. KOS – zawał, za chwilę koordynowana opieka nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym, POZ plus, który wskazuje na konkretne role, mechanizmy płacenia za jakość i za efekt w POZ, płacenie za skuteczność terapii w procesach refundacji leków. To są absolutne dowody na to, chociażby krajowy pilotaż krajowej sieci onkologicznej czyli modelu zintegrowania ośrodka najwyżej kompetencyjnego z ośrodkami o niższej referencyjności, że jest to jedyna droga. Droga poprzez koordynację, integrację, droga poprzez odejście od produkcji procedur a przejście do produkcji wyniku zdrowotnego i płacenia za ten wynik, doceniania lepszych i jakości. Wydaje się, że to się po prostu na naszych oczach dzieje. Czym więcej będzie tych, którzy w te rozwiązania wierzą i je rozumieją, tym zapewne tempo tych zmian i nasza gotowość do tego by w tym modelu się poczuć jak ryba w wodzie będzie na pewno wyższa.

Rozmowa została zarejestrowana 31.01.2020 r. podczas konferencji „Droga w kierunku systemu ochrony zdrowia opartego na wartości”, której organizatorem było Center of Value Based HealthCare Uczelni Łazarskiego, a partnerem medialnym Medexpress.

PDF

Zobacz także