Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
DOBRE PRAKTYKI W SZCZEPIENIACH

Fundusz kompensacyjny w praktyce

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 8 marca 2022 11:16

Fundusz kompensacyjny w praktyce - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
W styczniu br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w sprawie utworzenia funduszu kompensacyjnego, regulującego wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z zaistniałymi działaniami niepożądanymi spowodowanymi przez podanie szczepionki. Wnioski o odszkodowanie za działania niepożądane po podaniu szczepionki przeciwko COVID-19 można składać od 12 lutego.

Czym jest NOP i NZM?

Niepożądany Odczyn Poszczepienny (NOP) to każde zaburzenie stanu zdrowia związane ze szczepieniem, które wystąpiło w okresie 4 tygodni po podaniu szczepionki. Zgodne z danymi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH do 15 lutego br. zarejestrowano 18 256 Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych (NOP) i Niepożądanych Zdarzeń Medycznych (NZM), natomiast wykonano łącznie 52 mln 848 tys. 169 szczepień. Niepożądane Odczyny Poszczepienne i Niepożądane Zdarzenia Medyczne występujące w okresie 30 dni po szczepieniach stanowią ok. 0,05%.

Wysokość odszkodowania

W głównym założeniu proponowanych zmian stoi pacjent. Osoba, u której w wyniku szczepienia ochronnego nastąpiły działania niepożądane wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz wymagała hospitalizacji przez okres nie krótszy niż 14 dni lub wystąpił wstrząs anafilaktyczny powodujący konieczność obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć albo hospitalizacji przez okres krótszy niż 14 dni, przysługuje jej świadczenie kompensacyjne wypłacane z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych.

W jakiej wysokości można otrzymać odszkodowanie? W przypadku wstrząsu anafilaktycznego przysługuje kwota 3.000 zł, gdy pomoc została udzielona w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć lub 10.000 zł, jeśli wymagana była hospitalizacja trwającej do 14 dni. Hospitalizacja musi być jednak związana z działaniem niepożądanym szczepionki wymienionym w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Wysokość świadczenia wyniesie wówczas (proporcjonalnie do okresu hospitalizacji):

Jeśli hospitalizacja trwała powyżej 120 dni, ustawa przewiduje z tego tytułu kwotę 100.000 zł. Świadczenie kompensacyjne jest dodatkowo podwyższane w przypadku:

  • zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym – o 15 000 zł;
  • innego zabiegu operacyjnego albo metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko – o 5000 zł;
  • hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej trwającej co najmniej 7 dni – o 10 000 zł;
  • hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej trwającej dłużej niż 30 dni – o 20 000 zł.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie świadczenia kompensacyjnego można już składać od 12 lutego br. Wzór dokumentu znajduje się na stronie Rzecznika Praw Pacjenta. Koszt za złożenie wniosku wynosi 200 zł. Jeśli Rzecznik Praw Pacjenta przyzna świadczenie kompensacyjne lub gdy postępowanie nie będzie mogło zostać wszczęte opłata zostanie zwrócona.

W dokumencie należy podać rodzaj szczepienia, którego dotyczy wniosek, datę wykonania szczepienia, datę zgłoszenia się do szpitalnego oddziału ratunkowego lub w przypadku hospitalizacji należy podać daty pobytu w szpitalu. W przypadku zwrotu kosztów za leczenie należy podać kwotę. W 2022 roku wnioski o wypłatę świadczenia kompensacyjnego z tytułu NOP lub NZM dotyczą wyłącznie szczepień przeciw COVID-19.

Świadczenie będzie przyznawane decyzją administracyjną Rzecznika Praw Pacjenta, po uzyskaniu opinii Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Termin na rozpatrzenie wniosku wynosi dwa miesiące.

Pandemia COVID-19 utorowała drogę do nowych standardów w obszarze szczepień ochronnych. Fundusz kompensacyjny to krok w dobrym kierunku w celu podnoszenia jakości w zakresie komunikacji oraz budowania zaufania do szczepień przeciw chorobom zakaźnym

Więcej: https://szczepienia-ioz.pl/

Znajdź nas:

Twitter: https://twitter.com/praktykw

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/42426882

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Najciekawsze oferty pracy (przewiń)

Zobacz także