Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Krajowa Sieć Kardiologiczna - nadzieją dla pacjentów

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 5 sierpnia 2022 12:08

Krajowa Sieć Kardiologiczna - nadzieją dla pacjentów  - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej. Pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej zostanie, zgodnie z zapowiedzią, rozszerzony o kolejne pięć województw. Tempo prac nad projektem jest iście ekspresowe – trwają trzy dni.

- Skrócony okres trwania konsultacji publicznych podyktowany jest dobrem świadczeniobiorców. Wcześniejsze wdrożenie programu pilotażowego w kolejnych województwach będzie miało wpływ na ocenę organizacji, jakości i efektów opieki kardiologicznej w ramach sieci kardiologicznej. Dzięki takiemu działaniu możliwe będzie pozyskanie większej ilości danych, które po przeanalizowaniu przez ekspertów z dziedziny kardiologii pozwolą na wypracowanie docelowych rozwiązań w przedmiotowym obszarze – uzasadnia pośpiech wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Co ważne, Ministerstwo Zdrowia z przygotowaniem projektu się tak bardzo nie spieszyło – decyzję o rozszerzeniu pilotażu ogłoszono już wiosną 2022 roku.

Projekt rozszerza realizację programu pilotażowego - do tej pory wdrożonego na Mazowszu - o województwa łódzkie, małopolskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie.

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
  • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II;
  • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku;
  • Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu;
  • Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Wcześniej w województwie mazowieckim jako ośrodek koordynujący wyznaczono Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kard. Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Dlaczego wybrano te województwa? - Wskazane województwa, są województwami o największej liczbie ludności, zaraz po województwie mazowieckim, które jako pierwsze zostało objęte programem pilotażowym - tłumaczy Ministerstwo Zdrowia.

Dla nowo włączonych województw w projekcie rozporządzenia określono terminy trzech poszczególnych etapów programu:

  • etap organizacji - od 12 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;
  • etap realizacji - do 31 grudnia 2024 r. (dzięki wydłużeniu pilotażu będzie możliwe zweryfikowanie sieci kardiologicznej na terenach nowo włączanych województw);
  • etap ewaluacji - podsumowanie i ocena realizacji programu pilotażowego, nastąpi w okresie trzech miesięcy od zakończenia etapu realizacji.

Krajowa Sieć Kardiologiczna zakłada współpracę lekarzy rodzinnych z placówkami ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i szpitalami, co ma pozwolić na wychwytywanie pacjentów oczekujących w kolejkach do specjalistów z problemami układu krążenia na wcześniejszym etapie (zakładany jest maksymalnie miesięczny termin na pierwszą wizytę u kardiologa, który będzie podejmować decyzję albo o skierowaniu pacjenta na badania diagnostyczne, również w ośrodkach specjalistycznych, albo o skierowaniu go pod opiekę lekarza POZ). Ministerstwo Zdrowia i eksperci z Krajową Siecią Kardiologiczną wiążą ogromne nadzieje, przede wszystkim liczą, że ułatwi ona nadrobienie choć części zaległości zdrowotnych, narosłych w czasie pandemii – zwłaszcza, że choroby układu krążenia pozostają największym zabójcą Polaków.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także