Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
WSA

RPP miał prawo do weryfikacji, czy stosowanie wlewów i preparatów witaminowych jest bezpieczne dla pacjentów

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 18 maja 2021 14:36

 RPP miał prawo do weryfikacji, czy stosowanie wlewów i preparatów witaminowych jest bezpieczne dla pacjentów - Obrazek nagłówka
Fot. MedExpress TV

Priorytetem działań RPP jest bezpieczeństwo pacjentów. Niedopuszczalne jest powszechne stosowanie metod leczniczych niesprawdzonych, bez potwierdzonej skuteczności, nieuzasadnionych naukowo. Walczymy z takimi praktykami - podkreślił Bartłomiej Chmielowiec. - Apeluję do Państwa o rozwagę i odradzam eksperymentowanie z wszelkiego rodzaju pseudoterapiami, które mogą bezpośrednio zagrozić zdrowiu lub życiu - dodał.

Rzecznik Praw Pacjenta uznał, że stosowanie u pacjentów przez jedną z przychodni w Białymstoku wlewów i preparatów witaminowych, tzw. terapii chelatowej w profilaktyce i leczeniu chorób sercowo-naczyniowych, miażdżyc tętnic szyjnych, obwodowych i mózgowych stanów po udarze mózgu oraz zatruć metalami ciężkimi, narusza zbiorowe prawa pacjentów i jest niezgodne z aktualną wiedzą medyczną. Ponadto RPP ustalił, że pacjenci tej przychodni byli przyjmowani w warunkach nieodpowiadających wymaganiom sanitarnym, a ich dokumentacja medyczna była prowadzona w sposób sprzeczny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

W toku prowadzonego postępowania Rzecznik Praw Pacjenta zgromadził obszerny i szczegółowy materiał dowodowy, w tym opinie medyczne konsultantów wojewódzkich w dziedzinie: toksykologii klinicznej, angiologii, kardiologii oraz chirurgii naczyniowej, a także opinię konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii.

Konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii wskazuje, że „Stosowanie wlewów EDTA, witaminy C i preparatów witaminowych (…) u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową (CVD) na tle miażdżycy, tj. chorobą niedokrwienną serca (CAD), miażdżycą tętnic obwodowych (głównie kończyn dolnych) (PAD), miażdżycą tętnic szyjnych, miażdżycą tętnic mózgowych, udarem mózgu (lub po udarze mózgu) nie ma uzasadnienia medycznego (…) Skuteczność terapii chelatującej nie została wykazana i potwierdzona w dużych badaniach klinicznych (…) terapia chalatująca może prowadzić do działań niepożądanych. (…) Opisywano przypadki zgonów w trakcie terapii”.

Decyzja Rzecznika Praw Pacjenta została zaskarżona przez przychodnię do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który oddalił skargę. Sąd, podobnie jak RPP, nie miał wątpliwości, że stosowanie opisanej terapii może być niebezpieczne dla zdrowia i życia pacjentów. Biorąc pod uwagę możliwość zaistnienia działań niepożądanych, a przede wszystkim ze względu na brak skuteczności leczenia chorób powyższymi preparatami, stosowanie tzw. terapii chelatowej nie jest zgodne z aktualną wiedzą medyczną.

Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także