Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Rzecznik Praw Pacjenta: automatyczna zamiana narusza prawa pacjenta

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 20 czerwca 2018 09:11

Rzecznik Praw Pacjenta: automatyczna zamiana narusza prawa pacjenta - Obrazek nagłówka

W związku z ustaleniem, że jeden ze szpitali uzależniał zastosowanie leku Enbrel od przetargu organizowanego przez szpital, postanowieniem z dnia 21 listopada 2017 RPP wszczął postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe praw pacjenta wobec Szpitala.

Rzecznik Praw Pacjenta uznał, że doszło do naruszenia zbiorowych praw pacjenta w związku z automatyczną zamianą leków. Automatyczne zamiennictwo leku biologicznego na biopodobny, w szczególności jako skutek przetargu publicznego, narusza prawo pacjenta równego dostępu do świadczeń gwarantowanych tj. finansowanych ze środków publicznych. Skoro lek w programie lekowym jest finansowany z budżetu państwa na podstawie decyzji ministra zdrowia o refundacji przyznanej indywidualnie dla każdego leku opisanego nazwą handlową, dawką, drogą podania to oznacza, że każdy z tych leków jest odrębnym świadczeniem gwarantowanym – a zatem każdy pacjent, który spełnia kryteria leczenia w danym programie lekowym ma prawo równego dostępu do każdego leku refundowanego w zakresie tego programu lekowego
Stowarzyszenie „3majmy się razem” wniosło o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjenta polegających na organizacji przetargu publicznego w sposób zmierzający do wyboru wyłącznie jednego leku zawierającego etanercept, co skutkowało:
• pozbawieniem pacjentów prawa do wyrażenia świadomej zgody na stosowanie lub na zmianę leku lub sprzeciwu wobec zmiany leku podczas leczenia w programie lekowym,
• pozbawieniem pacjentów prawa dostępu do świadczeń gwarantowanych tj. prawa równego dostępu do świadczeń gwarantowanych
Celem takich praktyk było osiągnięcie korzyści majątkowej polegającej na uzyskaniu oszczędności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Przedmiot zamówienia opisany był w sposób uniemożliwiający kontynuację leczenia dotychczasowym lekiem, lek „E” stosowany dotychczas w programie lekowym był zmieniany na lek „B” bez informowania o tym fakcie pacjenta a tym samym bez zgody (lub wadliwej zgody) pacjenta. To skutecznie uniemożliwiało pacjentom wyrażenie świadomej zgody na zmianę leku lub ewentualnie wyrażenie sprzeciwu, gdyby chcieli pozostać przy dotychczasowym leczeniu.

Źródło: „3majmy się razem”