Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Rzecznik Praw Pacjenta i Rzecznik Finansowy pomogą pacjentom

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 21 marca 2018 10:38

Rzecznik Praw Pacjenta i Rzecznik Finansowy pomogą pacjentom - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock/Getty Images
Rzecznicy podpisali porozumienie o współpracy. Głównym celem jest ułatwienie pacjentom i klientom instytucji finansowych uzyskania wsparcia w dochodzeniu ich praw.

Kompetencje obu Rzeczników uzupełniają się w niektórych obszarach, szczególnie w przypadkach związanych z pobytem w placówce medycznej. Zdarza się, że wskutek błędnego działania lub zaniechania stan zdrowia pacjenta pogarsza się, a nawet dochodzi do jego śmierci. W takiej sytuacji pacjenci lub ich bliscy mogą dochodzić rekompensaty od szpitala. W praktyce tego typu roszczenia są zgłaszane do ubezpieczyciela, który wystawił polisę odpowiedzialności cywilnej dla danej placówki.

Gdzie po pomoc?


Osoba która znajdzie się w takiej sytuacji będzie potrzebowała wsparcia zarówno na płaszczyźnie medycznej, jak i prawnej.
- Korzystając z opinii medycznego konsultanta wojewódzkiego lub krajowego możemy znaleźć argumenty wskazujące na błąd medyczny. W naszych kompetencjach leży przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w stosunku do placówki medycznej – mówi Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.
Gdy jest już jasne, że mamy do czynienia z błędem medycznym, można ubiegać się o rekompensatę za poniesione szkody. Na tym etapie może pomóc Rzecznik Finansowy.
- Do naszych kompetencji należy podejmowanie działań w stosunku do ubezpieczyciela danej placówki medycznej. Zajmujemy się kwestiami typowo prawnymi. Jeśli klient trafi do nas już z potwierdzeniem, że mamy do czynienia z błędem medycznym, będzie nam łatwiej skutecznie podjąć np. postępowanie interwencyjne. Możemy w nim wskazać argumenty prawne wspierające roszczenia klienta. Zależą one od rodzaju szkody, sytuacji danej osoby czy warunków umowy ubezpieczenia danej placówki medycznej. Klient może domagać się zarówno zadośćuczynienia, odszkodowania, jak i nawet renty – wyjaśnia Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy.

Pierwsze wspólne inicjatywy
Porozumienie przewiduje podejmowanie inicjatyw mających na celu zapewnienie osobom poszkodowanym możliwie najlepszego wsparcia w dochodzeniu ich praw. Dlatego Rzecznicy przewidują wzajemne szkolenia i spotkania ekspertów ze swoich biur, żeby ci potrafili odpowiednio doradzić klientom szukającym pomocy. Pierwsze tego typu spotkanie już się odbyło w ramach szkolenia tzw. Koalicji Infolinii koordynowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Z kolei na 19 kwietnia Rzecznicy zaplanowali pierwszą wspólną konferencję poświęconą praktycznym aspektom dochodzenia rekompensaty za utratę zdrowia i życia. Będzie ona okazją do zaprezentowania jakie możliwości udzielania wsparcia mają obaj Rzecznicy. Uznani eksperci mec. Jolanta Budzowska, prof. dr hab. Dorota Karkowska czy prof. dr hab. Marcin Orlicki, będą też dzielili się swoimi obserwacjami związanymi z tematem konferencji.

Źródło: RPP

Zobacz także