Anna Banaszewska:

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

Anna Banaszewska

Opublikowano 15 wrzesnia 2020, 19:14

Anna Banaszewska

Opublikowano 15 wrzesnia 2020, 19:14

Na stronie Medexpress można prześledzić całość posiedzania.

Technicy farmaceutyczni.

W czasie prac podkomisji doprecyzowano zasady związane z wykonywanie zawodu przez technika farmaceutycznego. Określono, iż farmaceuta sprawuje nadzór nad studentem podczas odbywania praktyki zawodowej oraz technikiem farmaceutycznym w kwestii czynności wykonywanych przez niego poza zakresem jego uprawnień. Tym samym wskazano, że nadzór dotyczy tylko tych czynności wykonywanych przez technika, których nie może on, zgodnie z przepisami, wykonywać samodzielnie.

Reklama produktów leczniczych.

Członkowie podkomisji poświecili dużo czasu na dyskusję dotycząca art. 29, zgodnie z którym„farmaceuta nie może prowadzić reklamy produktów leczniczych skierowanej do wiadomości publicznej, ani w niej uczestniczyć”. Wątpliwości zgłoszone podczas posiedzenia podkomisji dotyczyły tego, czy można za reklamę uznać rozmowę farmaceuty z pacjentem w aptece. Wiceminister Maciej Miłkowski podkreślił, że przepis wyraźnie mówi o reklamie skierowanej do wiadomości publicznej, a za taką nie można uznać rozmowy farmaceuty z pacjentem w aptece.

Na podkomisji padła deklaracja ze strony Wiceministra Macieja Miłkowskiego dotycząca rozszerzenia zakazu udziału farmaceutów w reklamach o suplementy diety.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

farmacja / leki / lek / rynek farmaceutyczny / farmaceuta / reklama / produkty lecznicze / suplementy diety / farmaceuci / technik farmaceutyczny / technik farmacji / reklama w aptekach / prawo faramceutyczne / reklama leku / supmenty diety / technicy farmacji / reklama leków i suplementów / reklama suplementów / reklama suplementów diety / technicy farmaceutyczni / faramceuci
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31