Kongres ASCO 2016:

Postęp w terapii raka płuca

Tomasz Kobosz

Opublikowano 07 czerwca 2016, 21:00

Fot. Thinkstock/Getty Images
Tomasz Kobosz

Opublikowano 07 czerwca 2016, 21:00

Dane potwierdzają korzyść terapeutyczną ze stosowania niwolumabu w całej populacji, który zwiększa niemal dwukrotnie (CheckMate -057) oraz trzykrotnie (Checkmate -017) liczbę pacjentów żyjących po dwóch latach obserwacji, w porównaniu do docetakselu.

W badaniu klinicznym CheckMate -057, prowadzonym wśród pacjentów z uprzednio leczonym niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, 29 proc. pacjentów leczonych niwolumabem żyło po upływie dwóch lat w porównaniu do 16 proc. spośród pacjentów leczonych docetakselem.

Z kolei w badaniu CheckMate -017, prowadzonym wśród pacjentów z uprzednio leczonym płaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, 23 proc. pacjentów leczonych niwolumabem żyło po upływie dwóch lat w porównaniu do 8 proc. spośród pacjentów leczonych docetakselem.

W obu badaniach związane z leczeniem zdarzenia niepożądane wystąpiły odpowiednio u 71 proc. oraz 61 proc. pacjentów leczonych niwolumabem. Profil bezpieczeństwa stosowania niwolumabu w obserwacji 2-letniej był spójny z poprzednimi raportami z obu badań.

Powyższe dane zostały zaprezentowane podczas 52. dorocznego spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) w Chicago w sobotę 4 czerwca 2016 r.

Rak płuca jest główną przyczyną umieralności na choroby nowotworowe wśród mężczyzn świecie, powodując wg danych Światowej Organizacji Zdrowia, ponad 1,5 miliona zgonów każdego roku. Niedrobnokomórkowy rak płuca to jeden z najczęstszych typów tego nowotworu, stanowiący około 85 proc. przypadków. Od 25 proc. do 30 proc. wszystkich raków płuca to raki płaskonabłonkowe, natomiast niepłaskonabłonkowe stanowią od 50 proc. do 65 proc. wszystkich przypadków raka płuca. Przeżycia w raku płuca zależą od typu nowotworu i stadium, w którym jest diagnozowany. Na świecie 5-letnie przeżycia dla niedrobnokomórkowego raka płuca w I stadium wynoszą od 47 proc. do 50 proc., podczas gdy dla stadium IV 5-letnie przeżycia wynoszą zaledwie 2 proc.

Źródło: materiały prasowe

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

rak płuca / niwolumab / docetaksel / ASCO
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28