Powołano Komitet Sterujący Projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”.

Medexpress

Opublikowano 22 maja 2019, 14:29

Źródło: MZ
Medexpress

Opublikowano 22 maja 2019, 14:29

Minister zdrowia powołał Komitet Sterujący Projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”.
Do zadań Komitetu należy strategiczne zarządzanie projektem „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”, w tym w szczególności:
1) monitorowanie realizacji projektu;
2) dostarczanie ogólnych wytycznych dla projektu;
3) weryfikowanie zgodności projektu z przyjętymi celami i utrzymaniem: zakresu, kosztów i terminów;
4) zatwierdzanie planu etapu projektu;
5) zatwierdzanie zakończenia etapu projektu;
6) zezwalanie na rozpoczęcie kolejnego etapu projektu;
7) zatwierdzanie planów nadzwyczajnych w przypadku przewidywanego przekroczenia tolerancji na poziomie etapu projektu;
8) podejmowanie decyzji w zakresie reakcji na przekazane ryzyka i zagadnienia;
9) nadzorowanie dostarczenia produktów projektu;
10) zatwierdzenie Raportu końcowego i zezwolenie na zamknięcie projektu


W skład Komitetu wchodzą:
1) Przewodniczący Komitetu – członek Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorujący departament właściwy do spraw e-zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego Komitetu – dyrektor departamentu właściwego do spraw e-zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
3) Główny Użytkownik:
a) przedstawiciel departamentu właściwego do spraw e-zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,
b) przedstawiciel departamentu właściwego do spraw nadzoru i kontroli w Ministerstwie Zdrowia,
c) przedstawiciel departamentu właściwego do spraw nadzoru merytorycznego nad instytutami badawczymi nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz spraw szpitali klinicznych,
d) przedstawiciele podmiotów leczniczych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia będących Partnerami projektu, w liczbie maksymalnie 5 przedstawicieli;
4) Główny Dostawca:
a) przedstawiciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
b) przedstawiciel Wykonawcy umowy na usługi doradztwa i wsparcia zawartej w ramach projektu,
c) przedstawiciele Wykonawców lub Wykonawców e-Usług i Dostawców Infrastruktury informatycznej i architektury technicznej w projekcie, w liczbie maksymalnie 3 przedstawicieli;
5) Przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia;
6) Sekretarz Komitetu – pracownik departamentu właściwego do spraw e-zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz. U. MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

e-zdrowie
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31