MZ: Prace nad wydłużeniem terapii dla pacjentów z SM trwają

Źródło: MZ
Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że terapia chorych na SM w drugiej linii leczenia ma zostać wydłużona.
Paweł Grzybowski 2018-02-17 11:39

Program „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu leczenia lekami terapii pierwszego rzutu lub w szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35)” umożliwia terapię w drugiej linii leczenia – ale do 60 miesięcy. To oznacza, że pacjenci, którzy rozpoczynają leczenie w programie, otrzymują refundowany lek przez 60 miesięcy. Jak poinformowało MZ, okres ten ma zostać wydłużony.

Na dzień dzisiejszy, do ministerstwa wpłynęły wnioski refundacyjne obejmujące m.in. te zmiany:

- Tysabri (natalizumab) – wniosek został oceniony przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). W rekomendacji nr 31/2016 z 2 czerwca 2016 r. Prezes Agencji zarekomendował objęcie refundacją tego produktu leczniczego we wnioskowanym zakresie. Jednak po pierwszym posiedzeniu negocjacyjnym z Komisją Ekonomiczną podmiot odpowiedzialny zawiesił wniosek. Do czasu jego odwieszenia przez Wnioskodawcę nie może być wykonywana żadna czynność w tej sprawie.

- Gilenya (fingolimod) – zakończyły się prace w zakresie ustalenia treści wnioskowanego programu lekowego, a zgromadzony materiał dowodowy został już oceniony przez Agencję. W rekomendacji nr 77/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. Prezes Agencji zarekomendował objęcie refundacją tego produktu leczniczego w ramach wnioskowanego programu, pod warunkiem okresowego monitorowania skuteczności i bezpieczeństwa terapii oraz zapewnienia efektywności kosztowej względem wszystkich analizowanych technologii opcjonalnych. Zakończyły się także negocjacje cenowe z Komisją Ekonomiczną i została wydana uchwała Komisji Ekonomicznej. Obecnie prowadzimy dalsze, intensywne negocjacje z Wnioskodawcą celem ustalenia jak najefektywniejszych warunków finansowania tej technologii medycznej. Mamy świadomość pilności i priorytetowości sprawy.

Jak tłumaczy MZ, minister zdrowia rozpatruje wnioski refundacyjne, biorąc pod uwagę m.in. stanowisko Komisji i rekomendację Prezesa Agencji, istotność stanu klinicznego, którego dotyczy wniosek, skuteczność kliniczną i praktyczną oraz bezpieczeństwo stosowania.

Źródło: MZ

PDF

Zobacz także