Blogosfera Medexpressu

Michał Modro: Prawo w czasie epidemii. Minister daje szansę świadczeniodawcom - rozliczenie możliwe do czerwca 2021 r.


Michał Modro 2020-09-09 10:21
Dobra informacja dla świadczeniodawców, którzy w czasie epidemii rozliczali się na zasadzie 1/12 maksymalnej kwoty wynikającej z umowy. Zgodnie z właśnie opublikowanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia będą mogli rozliczyć się z otrzymanych pieniędzy do czerwca 2021 r.

Właśnie ukazało się Warszawa, dnia 8 września 2020 r. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1548) - cała treść tutaj.

Zgodnie z § 2 „Na wniosek świadczeniodawcy, okres rozliczeniowy określony w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kończący się w 2020 r. może zostać przedłużony, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2021 r., w sposób określony przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.”

To oznacza, że świadczeniodawca będzie miał więcej czasu na rozliczenie. Bez tego przepisu okres rozliczeniowy zakończył by się 31 grudnia 2020 r. Do tego czasu świadczeniodawcy, byliby zmuszeni rozliczyć się z otrzymanych pieniędzy, w tym 1/12 maksymalnej kwoty wynikającej z umowy.

PDF

Zobacz także