Prezes PTD: System ciągłego monitorowania glikemii to jak jazda samochodem z otwartymi oczyma

Medexpress

Opublikowano 29 sierpnia 2019, 12:50

Fot. MedExpress TV
Medexpress

Opublikowano 29 sierpnia 2019, 12:50

Zgodnie z projektem wykaz wyrobów medycznych rozszerzy się o czujnik do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash (Flash Glucose Monitoring FGM) (załącznik do rozporządzenia lp. 137).
Przyjęto, iż osobami uprawnionymi do otrzymania zlecenia na ww. wyroby medyczne będzie
grupa pacjentów z cukrzycą typu 1 w wieku od 4. do ukończenia 18. roku życia z bardzo
dobrze monitorowaną glikemią, tj. przy co najmniej 8-krotnych pomiarach glikemii/dobę.
System FGM umożliwia przekazywanie danych z pomiaru glikemii zarówno rodzicom chorych dzieci, jak i prowadzącym ich lekarzom i tym samym wpisuje się w nowoczesny model zastosowania telemedycyny do monitorowania podstawowego parametru wyrównania cukrzycy, jakim jest glikemia krwi obwodowej. Dzięki FGM poziom glikemii można monitorować w trakcie snu dziecka. To szczególnie ważne w trakcie roku szkolnego. Rodzice i opiekunowie mieli nadzieję, że od 1 września mali pacjenci będą mogli korzystać z nowoczesnego systemu monitorowania poziomu glikemii.

Kwestię ważności monitorowania poziomu glikemii w leczeniu cukrzycy podkreśla prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

- Porównywanie glikemii można odnieść do sytuacji, gdy wsiadamy za kierownicę i prowadzimy samochodów. Każde oznaczenie cukru jest podniesieniem powiek i zobaczeniem tego co się dzieje na drodze. Nie monitorując glikemii pacjent ma zamknięte oczy. System ciągłego monitorowania glikemii to jak jazda z otwartymi oczyma. To jest różnica pomiędzy tym punktowym monitorowaniem glikemii za pomocą glukometru, a korzystaniem z nowych technologii i systemów, które pozwalają w sposób ciągły śledzić wartości cukru we krwi. To szczególnie ważne dla pacjentów narażonych na zjawisko hipoglikemii.

Zdaniem prof. Doroty Zozulińskiej-Ziółkiewicz najbardziej potrzebującą grupą są pacjenci u których występuje największe ryzyko hiperglikemii i nie są tego świadomi, bez śledzenia glikemii nie potrafią wyczuć tego momentu w którym istnieje niebezpieczeństwo, ciężkiej hipoglikemii.

- Jeśli spojrzymy na dziecko, u niego mózg jest w fazie rozwoju i tam zjawisko hipoglikemia jest szczególnie niepożądane - tłumaczy prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Ale grupą wymagającą czujności oraz rozważenia refundacyjnego są osoby do 26 roku życia - dodaje prezes PTD.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

cukrzyca / monitorowanie glikemii
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31