Resort zdrowia ogranicza działalność uczelni medycznych

Źródło: MZ
Opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych.
Medexpress 2020-03-19 08:52
Od 14 marca 2020 r. do odwołania ogłoszono na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz zwiększającą się liczbą zidentyfikowanych zachorowań na COVID-19. Ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego stanowi nadzwyczajne okoliczności, w których powinny zostać podjęte kolejne, dalej idące działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się tego wirusa. Wobec tych okoliczności zadaniem ministra zdrowia jest zadbanie o bezpieczeństwo członków wspólnoty uczelni, w tym jej pracowników.
Ograniczenie prowadzenia działalności przez uczelnie medyczne, na terenie całego kraju, w okresie od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r., przez wyeliminowanie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników uczelni na ich terenie, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni.
Rozporządzenie: TU
Źródło: RCL
PDF

Zobacz także