RODO: NIL udostępnia lekarzom wzór klauzuli informacyjnej dla pacjentów

Fot. Jacek Sielski
Zanim powstanie ostateczna wersja Kodeksu Branżowego, który jest na etapie projektowania i uzgadniania z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, NIL przekazuje lekarzom wzory dokumentów do wywieszenia w poczekalni gabinetu.
Medexpress 2018-07-02 11:49

Naczelna Izba Lekarska udostępnia wzór klauzuli informacyjnej dla pacjentów do wydrukowania i wywieszenia w poczekalni praktyki lekarskiej. Izba przygotowała również inne szablony dokumentów związanych z RODO, które lekarz może wykorzystać w swojej praktyce.

Jak informuje NIL, ostateczny kształt obowiązku informacyjnego zostanie doprecyzowany w Kodeksie Branżowy, ale do tego czasu taka ogólna klauzula wywieszona w poczekalni gabinetu będzie jednym z głównych elementów wykonania obowiązku informacyjnego (jeśli nie jedynym).

NIL podkreśla, że udostępnienie pacjentom takiej klauzuli informacyjnej nie może być traktowane jako wypełnienie wszystkich obowiązków, które niesie ze sobą Rozporządzenie RODO. W jednym z akapitów wzór klauzuli wychodzi poza materię ochrony danych osobowych i przypomina pacjentom praktyki o ich prawie do upoważnienia osób bliskich do dowiadywania się o stanie zdrowia oraz do występowania o kopie dokumentacji medycznej. Informacja taka powinna być dostępna dla pacjentów, a jej konsekwencją musi być posiadanie przez praktykę odpowiednich wzorów wniosków jakie mogą chcieć złożyć pacjenci.

NIL udostępnia do pobrania:
- informacja dla pacjentów w formacie A3 i A4 (uwaga: w końcowej części dokumentu należy wpisać dane administratora danych osobowych w Praktyce!),
- upoważnienie osoby bliskiej do informacji o stanie zdrowia pacjenta,
- wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.

Wzory można pobrać TU

Źródło: NIL

PDF

Zobacz także