Rusza rekrutacja na studia MBA w ochronie zdrowia

19 maja 2021 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia podpisano z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i Uczelnią Łazarskiego w Warszawie umowę na realizację II edycji studiów MBA w ochronie zdrowia.
Medexpress 2021-05-21 09:39

W uroczystości podpisania umowy udział wzięli: minister zdrowia Adam Niedzielski, dyrektor biura administracyjnego Anna Orłowska oraz przedstawiciele uczelni: prof. dr hab. Piotr Buła, prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. dr hab. Maciej Rogalski, rektor Uczelni Łazarskiego, dr Piotr Sedlak, dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK oraz dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Uczelni Łazarskiego.

Studia kierowane są do kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla podmiotów leczniczych będących jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministerstwo Zdrowia, a także podmiotów leczniczych podległych marszałkom województw i wojewodom oraz kadry zarządzającej w administracji publicznej bezpośrednio odpowiedzialnej za politykę zdrowotną i nadzór nad podmiotami leczniczymi, mającej co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku zarządczym.

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w załączonym regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Udział w studiach jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają koszty ewentualnych dojazdów i zakwaterowania.

Studia MBA prowadzone będą przez Konsorcjum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (lider) i Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

W ramach dwuletnich studiów przewidziane są cztery moduły/semestry:

Moduł Ekonomiczno-Finansowy w Ochronie Zdrowia,
Umiejętności Menadżerskich,
Zarządzanie i Prawo w Ochronie Zdrowia,
Ochrona Zdrowia
oraz zajęcia z języka angielskiego w zakresie ochrony zdrowia.

Łącznie przewiduje się 546 godzin zajęć.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 maja 2021 r. do godz. 13.00.

Studia MBA w ochronie zdrowia realizowane będą w ramach projektu pn. „Akademia Menadżera - przeprowadzenie działań rozwojowych kadry zarządzającej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest wzmocnienie umiejętności i wiedzy kadry zarządzającej podmiotów leczniczych oraz administracji publicznej w zakresie zastosowań nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania w ochronie zdrowia.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

PDF

Zobacz także