Rzecznik praw dziecka: Zawód psychologa musi zostać uregulowany

ThinkstockPhotos-460391479
Fot. MedExpress TV
Na problem konieczności prawnego uregulowania kwestii wykonywania zawodu psychologa rzecznik praw dziecka zwraca uwagę od 2011 roku. Dlaczego nikt się tym do tej pory nie zajął?
Medexpress 2017-08-07 08:45

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak powołując się na dorobek I Kongresu Zdrowia Psychicznego ponownie zaapelował do ministra rodziny w sprawie uregulowania wykonywania zawodu psychologa.

W wystąpieniu Marek Michalak pyta Elżbietę Rafalską, czy resort zapoznał się z ustaleniami końcowymi Komisji Europejskiej w sprawie przeglądu zawodów regulowanych zgodnie z odpowiednimi dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady oraz podjął prace legislacyjne nad krajową regulacją.

Rzecznik zwrócił uwagę na doniosłą rolę pomocy psychologicznej dla ochrony zdrowia, w szczególności na zalety psychoterapii oraz konieczność zapewnienia szerokiego dostępu do Wskazał, że istnieje potrzeba niezwłocznego uregulowania kwestii związanych z wykonywaniem zawodu psychologa, tak aby zapewnić osobom przejrzyste zasady wykonywania zawodu, a małoletnim dostęp do fachowej pomocy.

Na problem konieczności prawnego uregulowania kwestii wykonywania zawodu psychologa rzecznik praw dziecka zwraca uwagę od 2011 roku, podkreślając jak szczególna jest specyfika tego zawodu i że niewłaściwe jego wykonywanie może prowadzić do naruszenia dobra dziecka.

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Dziecka

PDF

Zobacz także