Są ostateczne dane GUS: O ile wzrosły wynagrodzenia w ochronie zdrowia w 2018 r.?

Medexpress

Opublikowano 02 grudnia 2019, 11:57

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 02 grudnia 2019, 11:57

Z danych GUS wynika, że na koniec 2018 r. liczba osób pracujących ukształtowała się na poziomie 15,9 mln osób, co dało 1,5 proc. wzrost w porównaniu z 2017 r.

Okazuje się, że najwyższy wzrost liczby osób pracujących zanotowano w sekcjach „Budownictwo” (5,8%), „Informacja i komunikacja” i „Pozostała działalność usługowa” (4,1%), „Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna” (4,0%), „Opieka zdrowia i pomoc społeczna” (3,3%).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 4589,91 zł (to wzrost w stosunku do 2017 r. o 7,1%). Tu największy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto zanotowano w sekcjach „Górnictwo i wydobywanie” (10,7%), „Opieka
zdrowotna i pomoc społeczna” (10,2%)
oraz „Pozostała działalność usługowa” (9,7%), a najmniejszy w sekcjach „Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne” (4,7%) oraz „Obsługa rynku nieruchomości” (4,9%).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2018 r. w sekcji „Opieka zdrowotna i pomoc społeczna” było nieco niższe niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i wyniosło 4414,12 zł.

Źródło: GUS

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

GUS / ochrona zdrowia / wynagrodzenia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30