Sejmowa Komisja Zdrowia - na żywo

Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2021 r. Uzupełnienie składu Podkomisji stałej do spraw zdrowia publicznego. Zmiany w składzie Podkomisji stałej do spraw zdrowia psychicznego.
Medexpress 2021-01-20 11:07

PDF

Zobacz także