Szansa na przełom w profilaktyce przedekspozycyjnej HIV/AIDS

Thinkstock/GettyImages
Ponad trzy tysiące aktywnych seksualnie afrykańskich kobiet weźmie udział w III fazie badania klinicznego nad nowym, podawanym tylko raz na dwa miesiące lekiem zapobiegającym zakażeniu wirusem HIV.
Tomasz Kobosz 2017-11-30 22:22

Cabotegravir (GSK744) to nowy, jeszcze niezarejestrowany lek antyretrowirusowy z klasy inhibitorów integrazy. Lek opracowano tak, że wykazuje się wyjątkowo długim okresem biologicznego półtrwania (nawet do 50 dni). Umożliwia to podawanie go w dużych odstępach czasu.

W badaniu fazy III HPTN 084 oceniane mają być skuteczność (w zapobieganiu zakażenia wirusem HIV) i bezpieczeństwo podawania cabotegraviru co dwa miesiące (w iniekcjach) aktywnym seksualnie kobietom w wieku 18–45 lat z krajów Afryki Subsaharyjskiej.

W grupie kontrolnej stosowana będzie doustna profilaktyka przedekspozycyjna (PrEP) – podawany raz dziennie antyretrowirusowy preparat złożony emtricitabine/tenofovir/disoproxil.

Badanie finansowane jest ze środków publiczno-prywatnych – dzięki partnerstwu ViiV Healthcare, National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) oraz fundacji Billa i Melindy Gates. Leki zapewnią firmy ViiV i Gilead.

Źródło: Pharma Times

PDF

Zobacz także