Debata:

Szczepionki skojarzone – uproszczenie realizacji szczepień w ramach PSO

Iwona Schymalla

Opublikowano 14 kwietnia 2022, 10:00

Fot. MedExpress TV
Iwona Schymalla

Opublikowano 14 kwietnia 2022, 10:00

W gronie wybitnych ekspertów dyskutowano o korzyściach szczepionek skojarzonych dla wszystkich uczestników procesu szczepienia, gdyż ich stosowanie ma pozytywny wpływ nie tylko na akceptację oraz zaufanie rodziców do szczepień, ale również możliwe jest oszczędzenie czasu pracy personelu medycznego oraz minimalizacja ryzyka popełnienia błędu.

W debacie wzięli udział: prof. Teresa Jackowska, konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii, prof. Ernest Kuchar, kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Barbara Dziuk, członek Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, Marek Hok, Przewodniczący, podkomisji stałej ds. zdrowia publicznego oraz Katarzyna Parafianowicz, prezes zarządu Fundacji Serca Dziecka.

 • Dzięki użyciu szczepionek skojarzonych, możemy zapobiegać wielu chorobom jednocześnie (1 iniekcja zamiast 4 w czasie jednaj wizyty).
 • Szczepionki skojarzone zapobiegają błonicy, tężcowi krztuścowi, ale także Haemophilus influenzae typu b i poliomyelitis (5 w 1), a także WZW typu B (6 w 1).
 • Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych każde dziecko powinno otrzymać w pierwszych dwóch latach życia 4 dawki szczepionki przeciw błonicy, tężcowi, i krztuścowi (pełnokomórkowa), 4 dawki szczepionki przeciw Haemophilus influenzae typu b , 3 dawki szczepionki przeciw poliomyelitis i 3 dawki szczepionki przeciw wzw typu B.
 • Prawidłowa kontrola krztuśca polega na podawaniu dawek przypominających co 10 lat, ale głównym celem jest zabezpieczenie przed ciężkim przebiegiem krztuśca w pierwszym półroczu życia dziecka.
 • Dopiero po trzeciej dawce możemy mówić o ochronie przeciwko krztuścowi. Dziecko przez pierwsze swoje tygodnie nie jest chronione, stąd ważne zalecenie, aby szczepić kobiety w ciąży między 27 a 36 tygodniem ciąży.
 • Wg danych epidemiologicznych NIZP-PZH w Polsce mamy 700 zachorowań na krztusiec. Największy odsetek zachorowań występuje u dzieci w pierwszym roku życia, tj. 100-130 przypadków w wieku 5-10, 10-14 oraz 20 u osób dorosłych.
 • Dane epidemiologiczne pokazują, że ochrona populacyjna przed krztuścem następuje przy 93% poziomie wyszczepienia. Poziom ten osiągnęliśmy w 2014 roku. W 2017 r. wyczepialność czterema dawkami wynosiła 90%, a w 2020 roku, 85%. Przestajemy kontrolować krztusiec.
 • Jesteśmy jedynym krajem w Europie, który stosuje szczepionkę pełnokomórkową przeciw krztuscowi. Większość krajów wybiera szczepionki 6 w 1. Szczepionki skojarzone dają korzyść na każdym poziomie, od pacjenta do systemu zdrowia publicznego (mniej ognisk choroby, łatwiejsze zarządzanie szczepionkami i łańcuchem chłodniczym, łatwiejsze zabezpieczenie rynku).
 • Korzyść ze szczepienia odnosi nie tylko osoba zaszczepiona, ale całe społeczeństwo. Jak nie będziemy mieli się od kogo zarazić, to nie zachorujemy. W interesie społecznym jest więc to, aby szczepienia były łatwo dostępne.
 • Pandemia COVID-19 pokazała, że pewne rozwiązania są możliwe do wykonania, jak możliwość wykonywania badań kwalifikacyjnych do szczepień przez pielęgniarki, czy elektroniczny rejestr szczepień. Sytuacja zmusiła nas do postępu w tym zakresie.
 • Barierą w upowszechnianiu szczepień może być ich cena. Racjonalnym kompromisem wydaje się wprowadzenie refundacji na szczepienia. Jeżeli dany produkt jest refundowany to jego cena jest niższa i taka sama w każdej aptece.
 • Szczepionki bezpieczniejsze i lepiej tolerowane zastępują gorzej tolerowane, ponieważ akceptacja społeczna na działania niepożądane maleje.
 • Szczepionki acelularne wypierają pełnokomórkowe, które jeszcze 20-40 lat temu stanowiły standard na całym świecie.
 • Nie ma wątpliwości, że szczepionka daje korzyści osobie zaszczepionej, ale w przypadku osiągnięcia odpowiednio dużego odsetka wyszczepień, który zależy od zaraźliwości choroby, możliwe jest osiągnięcie odporności populacyjnej. Im choroba jest zaraźliwa, tym odsetek zaszczepień musi być wyższy, aby do tego doszło.
 • Czasami efekty populacyjne szczepień mogą przewyższać korzyści z ochrony jednostki. Pierwszą szczepionką, która to potwierdziła, była szczepionka skoniugowana przeciwko pneumokokom, stosowana u niemowląt. Dzięki niej uniknięto nie tylko chorób wśród niemowląt, ale również zmniejszyła się liczba zachorowań w całej populacji, ponieważ dziecko jest często źródłem zakażeń dla swojej rodziny.
 • Szczepienia ochronne to dobrodziejstwo XXI wieku.
 • Podkomisja stała ds. zdrowia publicznego w swoim planie będzie zajmować się tematyką szczepień ochronnych, również w kontekście Ukrainy, gdzie wyszczepialność jest bardzo niska.
 • W dyskusji o szczepieniach dzieci nie skupiamy się na kosztach pośrednich tj. o absencji chorobowej, opiece nad chorym dzieckiem, hospitalizacji, a są one bardzo wysokie i przewyższają znacząco koszty szczepień.
 • Szczepienia ochronne są niezwykle ważne u dzieci chorych kardiologicznie, z wadami serca.
 • Dużym problemem jest nierówność społeczna, 65% rodziców wykupiło szczepionkę skojarzoną dla swoich dzieci.
 • Korzyści szczepionek skojarzonych to korzyści dla dzieci, rodziców, personelu medycznego oraz dla całego zdrowia publicznego.

Więcej: https://szczepienia-ioz.pl/

Znajdź nas:

Twitter: https://twitter.com/praktykw

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/42426882

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ochrona / debata / działania niepożądane / szczepionki skojarzone
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31