Telemedycyna gwarancją utrzymania ciągłości świadczeń medycznych

Wykorzystanie możliwości zdalnej pracy lekarzy w tych wyjątkowych okolicznościach może odgrywać niebagatelną rolę w prewencji rozprzestrzeniania się epidemii. W obliczu zagrożenia infekcją koronawirusem, nieprzestrzeganie zaleceń, aby chorzy z objawami pozostali w swoich domach, może być tragiczne w skutkach.
Medexpress 2020-03-19 12:27

Koronawirus SARS-COV-2, z powodu którego w Polsce obowiązuje do odwołania stan zagrożenia epidemicznego, znacznie utrudnił niemal każdą sferę życia publicznego, w tym pracę służby zdrowia.

Szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski w swoim rozporządzeniu zawarł niezbędne ograniczenia i zakazy, które mają za zadanie znacząco powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Minister Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny również wydali szereg rekomendacji.

NFZ zaleca zawieszenie lub ograniczenie udzielania świadczeń

Ograniczenia dotyczą także sektora zdrowia. Aby zminimalizować ryzyko transmisji infekcji nowym koronawirusem, NFZ w komunikacie dla świadczeniodawców w sprawie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo lub zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego.

Publiczne i prywatne placówki medyczne, w tym placówki POZ, wszystkie bez wyjątku, wprowadziły ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu. Bezpośredni dostęp pacjentów do opieki lekarskiej, również tej specjalistycznej, został z dnia na dzień znacząco utrudniony przez same placówki, co negatywnie wpływa na ich płynność finansową.
Również sami pacjenci, aby uniknąć ryzyka, odwołują swoje wizyty u lekarzy, nawet te zaplanowane wiele miesięcy wcześniej.

Telekonsultacje bezpiecznym rozwiązaniem dla pacjentów i personelu oraz zapewnieniem ciągłości świadczeń medycznych

Okazuje się, że wykorzystanie możliwości zdalnej pracy lekarzy w tych wyjątkowych okolicznościach może odgrywać niebagatelną rolę w prewencji rozprzestrzeniania się epidemii. W obliczu zagrożenia infekcją koronawirusem, nieprzestrzeganie zaleceń, aby chorzy z objawami pozostali w swoich domach, może być tragiczne w skutkach.

Zalecenia od Głównego Inspektora Sanitarnego i NFZ, aby proponować pacjentom telekonsultacje, otrzymały wszystkie placówki, również te działające w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Teleporady to również najlepsze rozwiązanie na problem spadków w prywatnym sektorze medycznym, spowodowany epidemią koronawirusa.

Prowadź wysokiej jakości telekonsultacje dzięki platformie telemedycznej od Aurero

Refundowane teleporady dla pacjentów POZ: telefon, czat lub video

Rząd w obliczu epidemii stawia na telemedycynę i pozwala na refundację konsultacji lekarskich świadczonych telefonicznie, za pomocą rozmowy na czacie lub videorozmowy. Lekarze POZ, interniści i pediatrzy udzielają porad już tylko zdalnie, w trosce o bezpieczeństwo swoich pacjentów.

Warto przy tym zwrócić uwagę na formę teleporady. Gdy pacjenci pozostają nieufni wobec konsultacji telefonicznych, obawiając się o jakość świadczonej w ten sposób opieki medycznej, z pomocą przychodzą platformy telemedyczne takie jak Aurero, oferujące znacznie więcej niż poradę na telefon. Czat, video, konto pacjenta, na którym pacjent może udostępnić lekarzowi wyniki ostatnich badań i zgromadzić informacje o współistniejących schorzeniach. To znacznie poprawia jakość zdalnej konsultacji lekarskiej.

Każdy podmiot, posiadający kontrakt z NFZ, może świadczyć zdalne usługi. Aurero rozlicza te wizyty automatycznie, wysyłając świadczenia do NFZ po zakończeniu konsultacji. Wdrażając zdalne telekonsultacje placówka utrzyma ciągłość pracy, a to w dobie kryzysu jest najważniejsze dla całej służby zdrowia.

NFZ refunduje też telekonsultacje specjalistyczne i dla pacjentów przewlekle chorych

Telekonsultacje to nieocenione narzędzie nie tylko dla lekarzy POZ, ale również dla poradni specjalistycznych. Onkolodzy, neurolodzy, kardiolodzy dzięki telemedycynie mogą przeprowadzać okresowe kontrole swoich pacjentów, pozostających pod ich stałą opieką. Często są to pacjenci z grupy ryzyka. Telewizyta to najbezpieczniejsza forma konsultacji lekarskiej dla tych pacjentów, pozwalająca im na pozostanie w swoich domach i zdalną kontrolę stanu zdrowia. Możliwość wystawienia e-recepty i e-skierowania pozwala lekarzowi na podjęcie procedury leczniczej i zapewnienie pacjentom kontynuacji leczenia. W obliczu zagrożenia infekcją, telekonsultacje to dla pacjentów przewlekłych ogromna szansa na zachowanie zdrowia.

Udostępnij Twoim pacjentom możliwość zdalnej kompleksowej telekonsultacji

Telemedycyna pozwoli utrzymać ciągłość świadczeń medycznych

Przed managerami i właścicielami placówek medycznych ogromne wyzwanie: utrzymać ciągłość świadczeń medycznych w placówce. Z pewnością ogromnym wsparciem dla nich są decyzje rządu o refundowaniu zdalnych świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Telemedycyna to dziś nie tylko możliwość powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa. To również szansa na przetrwanie dla wielu przychodni w tych trudnych czasach.

PDF

Zobacz także