Samorząd lekarski:

Teleporada powinna być prawidłowo wdrażana w polskim systemie opieki zdrowotnej

Medexpress

Opublikowano 21 czerwca 2021, 08:23

nil
Medexpress

Opublikowano 21 czerwca 2021, 08:23

18 czerwca 2021 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło stanowisko w sprawie projektu zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Poniżej zamieszczamy jego treść.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zamieszczonym na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, zgłasza następujące uwagi do przedłożonego projektu.

Samorząd lekarski konsekwentnie stoi na stanowisku, że teleporada jest narzędziem współczesnej medycyny, które powinno być prawidłowo wdrażane i wykorzystywane w polskim systemie opieki zdrowotnej. Wybór metody postępowania z pacjentem, również w zakresie formy wizyty lekarskiej, powinien wynikać ze skuteczności i bezpieczeństwa proponowanej metody, okoliczności jej zastosowania oraz aktualnej wiedzy medycznej, z poszanowaniem praw pacjenta, w tym szczególnie jego woli.

Proponowane w projekcie zróżnicowanie wysokości współczynników korygujących w zależności od udziału świadczeń realizowanych w warunkach ambulatoryjnych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, może skutkować szeregiem niekorzystnych dla lekarzy i pacjentów zjawisk w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, jak pogorszenie ogólnie dostępności do świadczeń lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, wydłużenie kolejek, oraz zwiększenie obciążeń biurokratycznych lekarzy.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej planowana regulacja jest nieracjonalnym rozwiązaniem w czasach ogromnego zapotrzebowania na usługi medyczne oraz znacznego deficytu lekarzy w systemie opieki zdrowotnej.

Źródło: NIL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

nil / teleporada
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31