Uzależnienia behawioralne – gdzie szukać pomocy?

Fot. MedExpress TV
Medexpress 2021-05-25 08:28

Hasło uzależnienia kojarzy się głównie z alkoholem bądź substancjami psychoaktywnymi, tymczasem coraz częściej występującą grupą są uzależnienia behawioralne, czyli nałogowe wykonywanie jakiejś czynności. Wyróżnić w tej grupie można między innymi hazard, pracoholizm, seksoholizm, jak również uzależnienie od sieci i mediów społecznościowych (siecioholizm), który coraz częściej dotyka dorosłych, jak również dzieci i młodzież.

Uzależnienia behawioralne w debacie parlamentarnej

Podczas ostatniego posiedzenia parlamentarnego zespołu ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży pod przewodnictwem poseł Marty Golbik rozmawiano o uzależnieniach dzieci i młodzieży od mediów cyfrowych. W dyskusji czynny udział wzięli również przedstawiciele Rzecznika Praw Pacjenta. Podczas posiedzenia zwrócono szczególną uwagę na problem izolacji młodych ludzi ze względu na sytuację epidemiologiczną i zdalne nauczanie. Spędzanie czasu przed komputerem (podczas lekcji) lub komórką (kontakty z rówieśnikami) stało się z jednej strony koniecznością, z drugiej niestety zagrożeniem dla najmłodszych. Choć uzależnienie od sieci wydaje się problemem głównie młodych ludzi, to często przyczyną mogą być złe wzorce rodziców nadużywających mediów cyfrowych. Warto zwrócić uwagę również na niski poziom świadomości dotyczący zagrożenia uzależnieniem cyfrowym. Pojawiła się ważna refleksja, czy jest szansa, aby w obecnych czasach wyeliminować tego typu zagrożenia. Zwrócono uwagę na niezwykle ważny wpływ aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne młodych ludzi.

Uzależnienie od technologii cyfrowych – pilotażowy program leczenia

W odpowiedzi na rosnącą potrzebę analizy tego problemu 29 kwietnia 2021 r. w Ministerstwie Zdrowia powstał projekt rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego leczenia dzieci i młodzieży nałogowo używających nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin. Według założeń pilotaż miałby się rozpocząć w lipcu 2021 r. i potrwać do czerwca 2023 r. Celem pilotażu jest sprawdzenie w praktyce organizacji opieki nad pacjentami uzależnionymi od mediów cyfrowych, w tym zapewnienie odpowiednich świadczeń zdrowotnych. Wyniki pilotażu zostaną wykorzystane do poprawy jakości i efektywności leczenia dzieci i młodzieży nałogowo używających nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin. Pilotaż obejmie dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, dzieci i młodzież objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia.

Gdzie szukać pomocy?

Odpowiedzi na pytania: Kiedy wiem, że jestem uzależniony? Jakie są przyczyny uzależnienia u młodych osób? znaleźć można w naszym poradniku „Z psychiatrią na Ty” w zakładce „Zdrowie psychiczne”.

Obecnie w systemie opieki psychiatrycznej można znaleźć podmioty, które w ramach swojej działalności zajmują się uzależnieniami behawioralnymi m.in. siecioholizmem.

Bardzo istotną kwestią jest to, żeby wiedzieć, gdzie szukać pomocy. Aby znaleźć dogodny dla siebie podmiot leczniczy zajmujący się leczeniem siecioholizmu oraz innych zaburzeń behawioralnych warto odwiedzić stronę https://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/znajdz-osrodek/. Na stronie znajduje się także wiele artykułów dotyczących tego problemu.

Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta

PDF

Zobacz także