Zarządzenie NFZ: zmiany w regulaminie organizacyjnym Centrali NFZ

Medexpress

Opublikowano 29 pazdziernika 2019, 09:43

Fot. Wojciech Górski
Medexpress

Opublikowano 29 pazdziernika 2019, 09:43

Zmiany regulaminu organizacyjnego Centrali Funduszu określonego zarządzeniem Nr 67/2019/GFF prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczą przeniesienia do Gabinetu prezesa Funduszu zadań związanych z koordynowaniem całokształtu zadań związanych z monitorowaniem funkcjonowania w Funduszu kontroli zarządczej i sporządzeniem planu pracy, o którym mowa w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Gabinet prezesa Funduszu będzie również komórką właściwą do koordynacji prac w zakresie określania i monitorowania realizacji celów strategicznych Narodowego Funduszu Zdrowia oraz strategii rozwoju poszczególnych obszarów jego działalności. Do struktury Gabinetu prezesa Funduszu włączony zostanie także Dział Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania. Wyżej wymienione zmiany ułatwią zbudowanie komórki efektywnie realizującej zadania związane z organizacyjnym i zarządczym wspomaganiem prezesa Funduszu.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

prezes NFZ / Adam Niedzielski / zarządzenie nfz
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31