Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Czy fizjoterapeuci będą uprawnieni do dodatku za walkę z epidemią?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 4 listopada 2020 12:27

Czy fizjoterapeuci będą uprawnieni do dodatku za walkę z epidemią? - Obrazek nagłówka
151018619.jpg

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii opublikował list z MZ ws. dodatkowego świadczenia pieniężnego dla fizjoterapeutów w odniesieniu do szpitali II i III poziomu.

"W odpowiedzi na pismo z dnia 1 listopada br. informuję, że w poleceniu ministra zdrowia dla prezesa NFZ z dnia 1 listopada br. zmieniającym polecenia ministra zdrowia z dnia 4 września 2020 r. w odniesieniu do szpitali II i III poziomu zabezpieczenia szpitalnego nie zostały wskazane z nazwy żadne konkretne grupy zawodowe. Warunkiem objęcia przyznaniem dodatkowego świadczenia pieniężnego w odniesieniu do osoby zatrudnionej w takim podmiocie jest wykonywanie zawodu medycznego w tym podmiocie i uczestniczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i posiadanie bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS- COV-2".

Jednocześnie należy zauważyć, że sam fakt niewymienienia we wskazanym poleceniu z nazwy grupy zawodowej fizjoterapeutów nie wyłącza osób wykonujących ten zawód a spełniających pozostałe warunki określone w poleceniu, od bycia objętym przyznaniem dodatkowego świadczenia pieniężnego. W przypadku, jeśli fizjoterapeuta spełnia warunki określone w poleceniu , tj. uczestniczy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS- COV-2 w podmiocie leczniczym będącym szpitalem II lub III poziomu wówczas objęty jest zakresem podmiotowym polecenia i jest uprawniony do świadczenia dodatkowego. Wykonanie praktycznego wdrożenia polecenia w podmiocie leczniczym spoczywa na kierowniku tego podmiotu. Jednocześnie w załączeniu przekazuję wnioskowane polecenie ministra zdrowia dla prezesa NFZ z dnia 1 listopada br."

Z poważaniem

Józefa Szczurek-Żelazko

sekretarz stanu

Treść listu MZ do NFZ: TU

Źródło: OZZPF, Facebook

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także