Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

DNUR: Senacka Komisja Zdrowia odrzuciła nowelizację

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 25 lipca 2023 10:56

DNUR: Senacka Komisja Zdrowia odrzuciła nowelizację - Obrazek nagłówka
ThinkstockPhotos
Senacka Komisja Zdrowia odrzuciła w całości na poniedziałkowym posiedzeniu projekt dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej. Pojawiły się głosy o niekonstytucyjności.

– Pewne zapisane w ustawie kwestie budzą wiele wątpliwości. Dotyczy to zwłaszcza refundacji leków OTC oraz zapisu dotyczącego podziału deficytów między 10 hurtowni – mówiła przewodnicząca senackiej komisji zdrowia, Beata Małecka-Libera.

Na niezgodność niektórych zapisów z konstytucją zwróciło natomiast uwagę Biuro Legislacyjne Senatu. To m.in. wprowadzenie autopoprawki dotyczącej ustalania wysokości limitów finansowania za jednostkę surowca farmaceutycznego służącego do sporządzenia leku recepturowego.

Biuro Legislacyjne Senatu stoi na stanowisku, że ustawa powinna zostać ponownie przedstawiona izbom gospodarczym, Radzie Dialogu Społecznego, a także organizacjom pracodawców i organizacjom związkowym.

Poparcie dla ustawy wyraził natomiast samorząd farmaceutów. Jak powiedziała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, w ustawie są zawarte bardzo ważne dla sektora aptecznego zapisy. To chociażby uregulowanie kwestii marż aptecznych, niezmienianych od 2012 roku. Ponadto ustawa reguluje też kwestię szczepień przeprowadzonych w aptekach.

Ostatecznie, za odrzuceniem DNUR zagłosowało czworo członków Senackiej Komisji Zdrowia. Teraz projekt nowelizacji ustawy trafi do Sejmu. Najbliższe posiedzenie jest zaplanowane na 28 lipca.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także