Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Kiedy specjalista może odesłać pacjenta do POZ po receptę na leki refundowane?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 24 marca 2023 10:54

Kiedy specjalista może odesłać pacjenta do POZ po receptę na leki refundowane? - Obrazek nagłówka

Kiedy lekarz specjalista może odesłać pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej po receptę na leki refundowane? Kto powinien określić wysokość refundacji? Z takimi pytaniami do Rzecznika Praw Pacjenta, Bartłomieja Chmielowca, zwrócili się świadczeniodawcy skupieni w Porozumieniu Pracodawców Ochrony Zdrowia, wnioskując o jasne stanowisko w tej sprawie.

Odsyłanie przez lekarzy specjalistów po recepty refundowane do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej to bardzo częste przypadki. Już w listopadzie i grudniu ubiegłego roku lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia zwracali się do ministra zdrowia o określenie przejrzystych zasad wystawiania takich recept.

– Sprawa już wtedy była pilna, gdyż kontrole prowadzone przez NFZ w zakresie refundowanych leków, jak i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w swoich analizach nie uwzględniały (i nadal nie uwzględniają!) zaleceń i rozpoznań z poradni specjalistycznych, co skutkuje nakładaniem kar na lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy tylko kontynuują wskazane leczenie – wyjaśnia Bożena Janicka.

W związku z narastającymi wątpliwościami w wystawianiu przez poz recept na leki refundowane (zleconych przez lekarzy specjalistów) oraz pytaniami kierowanymi w tej sprawie przez samych pacjentów, Rzecznik Praw Pacjenta wyjaśnił, że „oceny zasadności ordynacji leku z refundacją dokonuje tylko i wyłącznie lekarz leczący pacjenta, który - mając na uwadze stan zdrowia chorego i wynikające z tego tytułu potrzeby medyczne - określa zgodnie z posiadaną wiedzą medyczną, sposób diagnozowania i leczenia". (...) „Jeśli lekarz specjalista uznał, że schorzenie pacjenta mieści się w zakresie wskazań do refundacji określonego leku, wówczas lekarz ten wystawia pacjentowi receptę na lek z refundacją“. Ale co najważniejsze: „Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może kontynuować przepisywanie pacjentowi leku z refundacją zaleconego przez specjalistę w poradni specjalistycznej, jeśli dysponuje udokumentowanym rozpoznaniem schorzenia od tego specjalisty (tj. Informacją dla lekarza kierującego), obejmującym również informację o zaleconych lekach z refundacją.

– Takie informacje można odnaleźć w doniesieniach medialnych, natomiast my – jako lekarze rodzinni – wnioskujemy o konkretne stanowisko w tej sprawie, którym będziemy mogli się kierować podejmując decyzję o wystawieniu lub niewystawieniu recepty na leki refundowane zlecone przez lekarza specjalistę. Nadmieniam, iż poradnie specjalistyczne podobnie jak inne placówki medyczne, zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne, leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego mogą ordynować pacjentom przewlekle chorym nawet do 12 miesięcy – podkreśla Bożena Janicka.

W piśmie skierowanym do Rzecznika Praw Pacjenta oraz już wcześniej do Ministra Zdrowia świadczeniodawcy skupieni wokół PPOZ informują, iż do czasu wyjaśnienia prawnego powyższych zagadnień lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mogą odmawiać pacjentom określania na receptach refundacji i wystawiać recepty na wskazane leki, ale już ze 100 – procentową odpłatnością.

inf pras

Podobne artykuły

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także