Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Lekarze przypominają, ile powinni zarabiać

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 14 sierpnia 2023 13:08

Lekarze przypominają, ile powinni zarabiać - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto

Stanowisko Nr 50/23/P-IX Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, przekazanym przy piśmie Pana Dariusza Salamończyka - zastępcę szefa Kancelarii Sejmu (znak: SPS-WP.020.39.9.2023) zgłasza następujące uwagi:

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej pozytywnie ocenia wzrost wynagrodzeń lekarzy objętych regulacją opiniowanego projektu, co dotyczy grupy lekarzy i lekarzy dentystów bez specjalizacji (wzrost współczynnika pracy z dotychczasowych 1,19 do 1,25 kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" ) oraz lekarzy odbywających staż podyplomowy (wzrost współczynnika pracy z dotychczasowych 0,95 do 1,09). W projekcie ustawy nie zmienia się natomiast współczynnik pracy przewidziany dla lekarza posiadającego specjalizację (wynosi on 1,45 kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski").

Samorząd lekarski uważa, że współczynniki wynagrodzeń określone w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych są dla lekarzy zbyt niskie. Zgodnie z postulatami środowiska lekarskiego, wyrażanymi przez Krajowy Zjazd Lekarzy, minimalne wynagrodzenie lekarza i lekarza dentysty bez specjalizacji oraz lekarza rezydenta powinno być na poziomie dwukrotnej średniej krajowej, a lekarza i lekarza dentysty ze specjalizacją na poziomie trzykrotnej średniej krajowej.

W związku z tym Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej proponuje, aby w załączniku do ustawy w lp. 1 „Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją” współczynnik pracy wynosił 3,0. W załączniku do ustawy Ip. 3 „Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji” współczynnik pracy powinien wynosić 2,0.

Źródło: https://nil.org.pl/

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także