Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Więcej pieniędzy dla lekarzy stażystów

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 30 marca 2023 11:28

Więcej pieniędzy dla lekarzy stażystów - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Resort zdrowia opublikował "Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty". O ile wzrośnie wynagrodzenie i od kiedy?

Zgodnie z przepisami ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych od dnia 1 lipca 2023 r. wynagrodzenie lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego należy podnieść do wysokości 6 029 zł, czyli do kwoty odpowiadającej iloczynowi współczynnika pracy dla lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty wynoszącego 0,95 i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2022 r. w wysokości 6 346,15 zł, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 r. (M.P. z 2023 r. poz. 171).

Na podstawie art. 15i ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, 1733, 2731 i 2770) ogłasza się, że:
1)     do dnia 30 czerwca 2023 r. wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego dla lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty wynosi 5 380 zł;
2)     od dnia 1 lipca 2023 r. wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego dla lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty wynosi 6 029 zł.

Źródło: MZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także