Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

MZ: spotkanie nt. wynagrodzeń fizjoterapeutów. Co ustalono?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 2 września 2019 11:29

MZ: spotkanie nt. wynagrodzeń fizjoterapeutów. Co ustalono? - Obrazek nagłówka
Fot. MedExpress TV

  • 26 sierpnia 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Rady Fizjoterapeutów z wiceministrem Januszem Cieszyńskim.
  • Tematem spotkania były wynagrodzenia fizjoterapeutów w kontekście przekazanych do konsultacji publicznych projektów rozporządzeń wydłużających mechanizm podwyżkowy dla pielęgniarek i położnych oraz ratowników medycznych.


Przedstawiciele KIF wskazali na nierówność w traktowaniu osób wykonujących zawody medyczne. Podnieśli również dysproporcję w wysokości środków finansowych przeznaczonych na świadczenia zdrowotne, z których miałyby być pokryte wzrosty wynagrodzeń.

Z wyliczeń przeprowadzonych przez KIF wynika, że na wzrost wynagrodzeń na podstawie utrzymanego mechanizmu podwyżkowego dla pielęgniarek i położnych oraz ratowników medycznych zostanie przeznaczona kwota 2 278 063 592 zł, podczas gdy koszty wynikające ze zmiany wagi punkowej produktów rozliczeniowych dotyczących świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej na podstawie zarządzenia Prezesa NFZ wyliczone w oparciu o wartości wykonania styczeń 2019 r. w odniesieniu do 6 miesięcy, które potencjalnie mogłyby wpłynąć na wysokość wynagrodzeń fizjoterapeutów, wynoszą 56 704 tys. zł.

Założono przy tym, że osoby otrzymujące ,,znaczone środki” są zatrudnione na 1 etat, podczas gdy w rzeczywistości wymiar czasu pracy jest wyższy. Tymczasem środki związane ze zmianą wyceny świadczeń dotyczą wszystkich grup zawodowych realizujących określone świadczenia.

Podkreślono również, że oszczędności mogłyby generować zmiany polegające na premiowaniu bardziej skutecznych metod kinezyterapeutycznych niż kosztownych, z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniego sprzętu, metod fizykoterapeutycznych. W tym zakresie konieczna jest zmiana w przepisach określających kryteria oceny ofert.

Odnosząc się do powyższych kwestii wiceminister Janusz Cieszyński wskazał, że kwestia wynagrodzeń w systemie ochrony zdrowia jest priorytetowa. Nie ma znaczenia sposób osiągnięcia celu, ale efekt. Zdając sobie sprawę z niedoskonałości dotychczasowego mechanizmu, bo pomijającego niektóre grupy zawodowe, trzeba będzie pomyśleć nad systemowym rozwiązaniem. Intencją jest zwiększenie wynagrodzeń.

W zakresie natomiast premiowania świadczeń kinezyterapeutycznych J.Cieszyński stwierdził, że zmiany powinny być wprowadzane tak, aby odpowiadały potrzebom społecznym.

Kolejnym istotnym tematem było wprowadzenie przez NFZ obowiązku sprawozdawczości za pomocą ICF. W tym zakresie KIF wskazało, że sukcesywnie szkoli fizjoterapeutów w zakresie ICF, jednakże w tym kontekście potrzeby szkoleniowe są ogromne, aby w pełni wdrożyć ICF do systemu. Zaproponowano, aby MZ przygotowało program celowany dla samorządu zawodowego fizjoterapeutów zakładający przeznaczenie środków UE na realizację szkoleń z tego zakresu. MZ przeanalizuje możliwości realizacji tego postulatu.

Źródło: KIF

Zobacz także