Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

MZ: Zarobki lekarzy stażystów od 1 lipca

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 8 lipca 2022 09:27

MZ: Zarobki lekarzy stażystów od 1 lipca - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty.

Zgodnie z obwieszeniem:

1) do dnia 30 czerwca 2022 r. wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego dla lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty wynosi 4 186 zł;

2) od dnia 1 lipca 2022 r. wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego dla lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty wynosi 5 379 zł.

Na podstawie art. 15i ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, z późn. zm.) minister właściwy do spraw zdrowia, ogłasza do dnia 30 marca każdego roku w Biuletynie Informacji Publicznej wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego dla lekarzy i lekarzy dentystów stażystów, ustaloną na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1801 oraz z 2022 r. poz. 1352). Niniejszy projekt obwieszczenia stanowi wykonanie ww. upoważnienia ustawowego, a jednocześnie konieczną aktualizację obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty, stanowiącą konsekwencję z ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1352).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych od dnia 1 lipca 2022 r. wynagrodzenie lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego należy podnieść do wysokości 5 379 zł, czyli do kwoty odpowiadającej iloczynowi współczynnika pracy dla lekarza stażysty albo lekarza dentysty stażysty wynoszącego 0,95 i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2021 r. w wysokości 5 662,53 zł ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021 r. (M.P. poz. 175).

Źródło: MZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także