Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

NIA: Tak dla "Apteki dla Aptekarza"

MedExpress Team

Piotr Wójcik

Opublikowano 21 lipca 2023 09:52

NIA: Tak dla "Apteki dla Aptekarza" - Obrazek nagłówka
Fot . Robert Robaszewski / Agencja Gazeta
Naczelna Izba Aptekarska wydała stanowisko prawne w sprawie przepisów uszczelniających Aptekę dla Aptekarza. „Walczymy z praktyką skupowania aptek za pieniądze z rajów podatkowych! Zdrowie Polaków nie może być narażone na interesy korporacji!”, czytamy na Twitterze NIA.

W opublikowanym na stronie internetowej NIA stanowisku czytamy, że „ustawa nowelizująca:

1) chroni własność i prawo dziedziczenia;

2) nie przewiduje zamykania istniejących aptek ogólnodostępnych oraz nie ogranicza ich działalności; wszelkie informacje, że ustawa nowelizująca negatywnie wpłynie na prawa lub sytuację pacjentów są nieprawdziwe;

3) nie nakłada na podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne lub podmioty kontrolujące takie podmioty obowiązku zbycia aptek;

4) nie nakłada na podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne żadnych nowych obowiązków; podmioty te nie muszą zmieniać swojej działalności oraz dostosowywać jej do nowych wymogów, ponieważ takie nie są wprowadzane;

5) nie wywłaszcza żadnego podmiotu, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio;

6) doprecyzowuje wyłącznie przepisy ustawy – Prawo farmaceutyczne, aby osiągnąć cele ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. 2017 r., poz. 1015), zwanej dalej „ustawą o aptece dla aptekarza”;

7) nie odnosi się do prawa zbywania aptek ogólnodostępnych i przenoszenia zezwoleń na ich prowadzenie, w szczególności nie przewiduje obowiązku zbywania aptek na rzecz farmaceutów lub spółek farmaceutów;

8) nie dotyczy przejmowania kontroli nad podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne w wyniku nabycia spadku. 2 1 Art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi, że przejęcie kontroli to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku”

Jak podkreśla Biuro Prawne NIA, ustawa nowelizująca wprowadza zakazy przejmowania kontroli nad podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne przez konkretne podmioty.

Poniżej publikujemy pełną treść stanowiska:

STANOWISKO-PRAWNE-18.07.2023-r.-ostat_page-0001STANOWISKO-PRAWNE-18.07.2023-r.-ostat_page-0002STANOWISKO-PRAWNE-18.07.2023-r.-ostat_page-0003STANOWISKO-PRAWNE-18.07.2023-r.-ostat_page-0004STANOWISKO-PRAWNE-18.07.2023-r.-ostat_page-0005STANOWISKO-PRAWNE-18.07.2023-r.-ostat_page-0006

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także