Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

OZZP chce się spotkać z MRPiPS ws. ustawy o zawodzie psychologa

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 5 lutego 2020 11:11

OZZP chce się spotkać z MRPiPS ws. ustawy o zawodzie psychologa  - Obrazek nagłówka
Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów

Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów zwrócił się do minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o spotkanie ws. ustawy o zawodzie psychologa.

Poniżej zamieszczamy treść listu.

Szanowna Pani Minister,

W imieniu Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów zwracam się do pani minister z prośbą o osobiste spotkanie w sprawie ustawy o zawodzie psychologa.

W dniu 27 listopada 2018 r. otrzymaliśmy z kierowanego przez panią Ministerstwa pismo (DPP.I.4351.56(3).2018.AŚK) z informacją o rozpoczęciu prac nad nowym projektem ustawy o zawodzie psychologa, który to projekt będzie kompleksowo regulował wykonywanie naszego zawodu.

12 czerwca 2019 roku, w odpowiedzi na nasze pismo z dnia 15 maja 2019 r. (znak: ZK/05/2019) otrzymaliśmy informację od dyrektora Marka Waleśkiewicza (DPP.I.4351.40.2019.AŚK), że prace nad projektem ustawy o zawodzie psychologa w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, prowadzi Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego.

W kolejnej korespondencji z dnia 24 lipca 2019 roku w odpowiedzi (DDP.I.4351.2019.AŚK) na pismo Rzecznika Praw Pacjenta (RzPP-DSD.420.111.2018.AGL) uzyskaliśmy informację, że prace związane z opracowaniem nowego projektu ustawy o zawodzie psychologa trwają, jednak z uwagi na koniec VIII kadencji Sejmu RP oraz zasadę dyskontynuacji, zasadne jest rozpoczęcie rządowego procesu legislacyjnego po jesiennych wyborach parlamentarnych.

Obecnie jesteśmy świadkami intensywnych zmian legislacyjnych dotyczących psychologów i psychoterapeutów zatrudnionych w Ochronie Zdrowia. Zmiany te zostały sprowokowane, obserwowanym w ostatnich latach, głębokim kryzysem w psychiatrii dziecięcej. Mając świadomość konieczności zwiększenia dostępności do opieki psychologicznej i psychiatrycznej finansowanej przez NFZ oceniamy, że proponowane obecnie zmiany nie uwzględniają dobra osób korzystających ze świadczeń psychologicznych. Jednym z najbardziej wyrazistych przykładów tego zjawiska jest ciągła degradacja naszego zawodu, który jest przecież zawodem zaufania publicznego. Brak regulacji ustawowej sprzyja tworzeniu przepisów stojących w sprzeczności z pragmatyką i etyką zawodu psychologa.
Nadmienić należy, że psychologowie ze względu na różne branże w których pracują, są nadzorowani przez 8 ministrów, co tworzy olbrzymi chaos legislacyjny. Poszczególne resorty regulują pracę psychologów stosownymi rozporządzeniami, nie mając jednocześnie regulacji ustawowej, która winna być podstawą tworzenia przepisów wykonawczych. Istotnym z punktu widzenia naszego środowiska, ale również interesów pacjenta oraz dbałości o szeroko rozumiany porządek prawny, jest zintensyfikowanie prac nad ustawą.

W naszej wcześniejszej korespondencji z Ministerstwem wspominaliśmy o prowadzonym przez OZZP, szeroko zakrojonym (na próbie 4600 psychologów), badaniu środowiska psychologów dotyczącym Ustawy. Informacja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony dyrektora Marka Waleśkiewicza. Obecnie raport jest już gotowy - metodologię, wyniki i wnioski z badań jesteśmy gotowi przedstawić na spotkaniu z minister.

Biorąc powyższe pod uwagę, pozostajemy z nadzieją na ustalenie terminu spotkania w najbliższym możliwym terminie.

Z wyrazami szacunku,
/-/Sławomir Makowski
przewodniczący Zarządu Krajowego
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów
Do wiadomości:
- Pan Stanisław Szwed – sekretarz stanu w MRPiPS
- Pan Marek Waleśkiewicz – dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w MRPiPS
- Pan Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich

Źródło: OZZP