Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Psychologowie z Ukrainy stracili prawo wykonywania zawodu w Polsce

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 3 października 2023 08:21

Psychologowie z Ukrainy stracili prawo wykonywania zawodu w Polsce - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła prośba organizacji i instytucji działających na rzecz praw człowieka o interwencję w sprawie przedłużenia prawa do świadczenia usług psychologicznych dla psychologów z Ukrainy bez konieczności nostryfikacji dyplomu. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje u Pawła Szefernakera, wiceszefa MSWiA i pełnomocnika rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy.

Zgodnie z art. 64a ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, od 24 lutego 2022 r., przez okres 18 miesięcy, obywatel Ukrainy przebywający na terytorium RP w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadkach, o których mowa w art. 22 ust. 1, posiadający uzyskany w Ukrainie dyplom:

  1. jednolitych studiów na kierunku psychologia albo
  2. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku psychologia i drugiego stopnia na kierunku psychologia

– zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego specjalisty na kierunku psychologia albo magistra na kierunku psychologia, może świadczyć usługi psychologiczne obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym może udzielać świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. 

Uprawnienia wynikające z ustawy wygasły 24 sierpnia 2023 r.

Zgłoszony postulat został dostrzeżony przez ustawodawcę i uwzględniony w ustawie o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Zgodnie z nią w art. 64a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy „18 miesięcy” zmieniono na „25 miesięcy”. 

Tym samym ustawodawca przewidział wydłużenie o kolejne 7 miesięcy możliwości świadczenia usług psychologicznych przez obywateli Ukrainy bez konieczności nostryfikacji. Ta zmiana odpowiada na niezmiennie wysokie zapotrzebowanie na opiekę psychologiczną i jest wyczekiwana przez szereg organizacji, jak również samych psychologów z Ukrainy.

Uchwaloną przez Sejm ustawę Senat odrzucił 17 sierpnia 2023 r. Ta uchwała Senatu nie została jednak poddana pod obrady Sejmu. Oznacza to, że prawo do świadczenia usług psychologicznych wygasło.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk przedstawia ten problem min. Pawłowi Szefernakerowi wraz z prośbą o odniesienie się do możliwości jego rozwiązania.

Źródło: RPO

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także