Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie
banner

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 30 marca 2023 09:54

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych - Obrazek nagłówka
Fot. Wojciech Górski
Projekt został przedłożony przez ministra zdrowia.

Projekt przewiduje ustalenie warunków i zasad wykonywania 17 zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi. Chodzi m.in. o uwzględnienie zagadnień, które dotyczą ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących zawód medyczny oraz ich odpowiedzialności zawodowej. Utworzony zostanie także Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

W Polsce nie ma aktualnie regulacji ustawowych dotyczących 17 zawodów medycznych, które obejmuje projekt. Obecnie osoby wykonujące te zawody pracują zgodnie z umiejętnościami zawodowymi, które uzyskały w toku kształcenia.

Najważniejsze rozwiązania

  • Ustalone zostaną warunki i zasady wykonywania 17 zawodów medycznych. Będą to: asystentka stomatologiczna; higienistka stomatologiczna; dietetyk; elektroradiolog; logopeda; opiekun medyczny; optometrysta; ortoptystka; podiatra; profilaktyk; protetyk słuchu; technik dentystyczny; technik farmaceutyczny; technik masażysta; technik ortopeda; technik sterylizacji medycznej; terapeuta zajęciowy.
  • Nowe przepisy mają zapewnić dostęp do wykonywania wymienionych zawodów medycznych tylko profesjonalistom w danym zawodzie, którzy posiadają wykształcenie lub kwalifikacje wymagane do ich wykonywania. Wykształcenie i kwalifikacje w tym zakresie zostały określone w załączniku do ustawy.
  • Ponadto, utworzony zostanie Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.
  • Dzięki rozwiązaniu, możliwa będzie weryfikacja osób wykonujących zawody medyczne, zarówno przez pracodawców, jak i pacjentów.
  • Rejestr umożliwi potwierdzenie kwalifikacji każdej osoby wykonującej zawód medyczny.
  • Wpis do rejestru będzie niezbędnym warunkiem do wykonywania danego zawodu medycznego.
  • Rejestr będzie jawny w zakresie m.in. następujących danych: numeru wpisu, indywidualnego identyfikatora wpisu, daty wpisu, imienia i nazwiska oraz informacji o miejscu wykonywania zawodu medycznego.
  • Nowe przepisy obejmują również m.in. kwestie związane z ustawicznym rozwojem zawodowym osób, które wykonują zawody medyczne.

Zaproponowane rozwiązania mają wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Źródło: KPRM

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także