Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Stomatolodzy chcą walczyć z chrobami jamy ustnej Polaków. Jak?

MedExpress Team

Alicja Dusza

Opublikowano 11 kwietnia 2014 10:17

Stomatolodzy chcą walczyć z chrobami jamy ustnej Polaków. Jak? - Obrazek nagłówka
Podczas 12 Kongresu Stomatologów Polskich, który odbył się w Krakowie dentyści przedstawili deklaracje na rzecz polepszenia zdrowia jamy ustnej Polaków.
[caption id="attachment_39910" align="alignnone" width="620"]Fot. Thinkstock / Getty Images Fot. Thinkstock / Getty Images[/caption]

Podczas 12 Kongresu Stomatologów Polskich, który odbył się w Krakowie dentyści przedstawili deklaracje na rzecz polepszenia zdrowia jamy ustnej Polaków.

Dodajmy, że Polacy mają poważne problemy z zębami. Polska jest jednym z krajów o najwyższym poziomie próchnicy wśród dzieci w Europie. Próchnicę ma 40% dzieci w wieku do 6 lat i 80% dzieci w wieku do 12 lat.

Z uwagi na konieczność szerokiej edukacji społeczeństwa i potrzebę usprawnionej strategii dotyczącej zdrowia Polaków w obszarze jamy ustnej, deklarujemy na rzecz zdrowia pacjentów skoncentrowanie się na trzech obszarach, które obejmują:

1.            Poprawę systemów zbierania danych poprzez:

•             Stworzenie stałej, finansowanej przez UE, europejskiej sieci zbierania i kontroli danych dotyczących zdrowia jamy ustnej

•             Wypracowanie spójnej metody oraz stworzenia systemu zgłaszania danych dotyczących zdrowia jamy ustnej funkcjonujące w całej Europie

2.            Działanie na rzecz profilaktyki poprzez m.in.:

•             Stworzenie dostępu do opieki stomatologicznej dla wszystkich, zgodnie z potrzebami

•             Wypracowanie narodowej strategii profilaktyki w zakresie stanu zdrowia jamy ustnej lub planu działania, w oparciu o centralne wytyczne UE

•             Opracowanie programów promocji zdrowia koncentrujących się na promowaniu higieny jamy ustnej

•             Stworzenie stałego mechanizmu koordynacji działań w Europie, pomiędzy Ministerstwami Zdrowia, Naczelnymi Stomatologami Krajów, Naczelnymi Lekarzami Krajów i Naczelnymi Konsultantami ds. Pielęgniarstwa a Komisją Europejską, którego celem będzie poprawa strategii dla profilaktyki zdrowia jamy ustnej

•             Stworzenie zespołów ds. zdrowia jamy ustnej (składający się ze stomatologów, higienistów dentystycznych, pielęgniarek stomatologicznych, itd.), posiadający odpowiednie kwalifikacje do dbania o zdrowie jamy ustnej pacjentów

•             Dostrzeganie roli lekarzy stomatologów w profilaktyce chorób oraz promocji zdrowia ogólnego, w tym poradnictwa dotyczącego zerwania z nałogiem palenia, a także w rozpoznawaniu nowotworów złośliwych jamy ustnej

•             Włączenie problemu zdrowia jamy ustnej do krajowych programów nauczania wszystkich osób wykonujących zawód medyczny (lekarzy, farmaceutów itp.)

3.            Edukację i podnoszenie świadomości poprzez:

•             Opracowanie programów profilaktycznych zdrowia jamy ustnej, obejmujące szkoły podstawowe i średnie

•             Włączenie do programów nauczania na uczelniach kształcących stomatologów obszar kompetencji “profilaktyka i promocja zdrowia”

•             Opracowanie narodowych kampanii promujących zdrowie

Źródło: materiały prasowe

Przeczytaj również: Czy Polacy myją zęby?

Zobacz także